ZA TRADICIONALNE MANIFESTACIJE 25 MILIONA DINARA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je javni konkurs za dodelu 25 miliona dinara bespovratnog novca za održavanje tradicionalnih manifestacija na teritoriji Vojvodine. 

Cilj konkurs je bolja promocija i podizanje kapaciteta ruralne sredine, odnosno povezivanje poljoprivrednika i njihovih proizvoda, a po jednoj prijavi manifestacije mogu da očekuju podršku između 10.000 i milion dinara.

Novac je ponuđen za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara i predavanja, organizovanje sajmova i izložbi, kao i za podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda.

Priliku da konkurišu imaju obrazovne ustanove, opštine i gradovi, kao i udruženja građana sa teritorije Vojvodine a konkurs je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 16. maja.

Tekst Konkursa, Pravilnik, prijava i ostali obrasci mogu se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.