ЗА УГРАДЊУ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ОПШТИНА АПАТИН ДОБИЛА СКОРО 5 МИЛИОНА ДИНАРА ОД МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Општина Апатин је ове године конкурисала и на јавни позив који је расписало Министарство рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање програма енергетске санације породичних кућа, који ће чинити појединачни пројекти енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, а које спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште.

Укупна средства која су по овом јавном позиву распоређена на 37 градова и општине износе 97.601.000,00, а општини Апатин су одобрена средства у висини од 4.950.000,00 динара.

У наредном периоду, наша општина ће расписати конкурс на који ће грађани општине Апатин моћи да конкуришу за средства која ће користити за уградњу соларних панела и пратеће инсталације.

Подсећања ради, у претходном периоду су на 72 наша суграђана распоређена путем конкурса средства у износу од 5.000.000,00 динара за замену столарије.

Извор: Општина Апатин