ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ НА ЈУБИЛАРНУ КУЦУРСКУ ЖЕТВУ – ПОД ЧАС ЖАТВИ НА ЮВИЛЕЙНУ КОЦУРСКУ ЖАТВУ

И ове године у јулу, а у викенду за нама Културно-уметничко Дружто Жетва из Куцуре организовало је Манифестацију „Куцурска жетва” која је ове године навршила јубиларни 40 година. Зато је овогодишњи програм значајно обогаћен, а манифестација која промовише русинску културу и обичаје трајала је два дана.

Манифестација „Куцурска жетва” одржана је у петак и суботу, 12. и 13. јула, а у разноврсном културном програму представљени су русинско народно стваралаштво, историја, фолклористика, русински песници и ликовни уметници, њихови нови радови, а на централној прослави која је одржана у суботу увече, представљене су многе фолклорне групе које промовишу русинску и српску ношњу и игру, музику и песму.   

Први дан манифестације, у петак 12. јула у 16 часова у Русинском дому у Куцури првенствено је отворена изложба слика истакнутих ликовних уметника Серафине и Силвестера Макаји из Куцуре, а затим изложба старих фотографија које је за ову прилику припремила и представила Леона Виславски председница Удружења жена „Олорија” из Ђурђева. Исти дан, у 16.30 часова у дворишту сеоске основне школе одржана је промоција књиге Радмиле Гикић Петровић „Кореја post scriptum”. Реч је о књизи путописне прозе о којој је говорила истакнута писатељица Ирина Харди-Ковачевић чији је литерарни портрет представљен у другом делу програма. Већ у 17.30 часова на истом месту одржан је кратки концерт младих тамбураша и фолколараша из домаћег Дружтва који су свирали, играли и певали на мелодије русинске народне музике. Први дан манифестације је завршен са Квизом знања ,,Са нама у слами” који су организовали млади из Куцуре за своје вршњаке. У квизу су била постављана питања на тему русинске традиционалне и поп културе. Одржан је у локалном кафићу, почео је у 20.30 часова, а после њега су млади наставли да се друже на истом месту. Забава уз музику на Тргу испред Русинског дома је организована и за старије, они су тамо играли уз тамбураше из Куцуре и Врбаса.   

СИМБОЛИЧНО И ТРАДИЦИОНАЛНО – СВЕЖЕ ИСПЕЧЕН ХЛЕБ ОД ОВОГОДИШЊЕГ ЗРНА ЖИТА

Сутрадан, други дан куцурске манифестације, у суботу 13. јула у 16 часова у Дому културе традиционално је уручен свеже испечен хлеб од новог, овогодишњег жита. Девојке из КУД „Жетва” су биле обучене у српску, мађарску и русинску народну ношњу и предствљале народе који живе у Куцури. Тако дотеране уручиле су хлеб Милану Глушцу председнику Општине Врбас, госту Мирославу Бујди начелнику Бардејовског округа у Словачкој и Стевану Самочети подпредсиднику савета Месне заједнице Куцура. После тога је предствљена кратка драмска сличица у којој је показано како је некада изгледало када се ишло са њиве после жетве жита код газде. Затим су у музичко културном програму дечија фолклорна група КУД „Жетва” и КУД ,,Завичајно врело” из Куцуре извели више народних игара, као и дечији фолклорни ансамбл „Венчић” из Бардејова из Словачке. После тога су посетиоци куцурске манифестације имали прилику да погледају изложбу фотографија на тему 40-годишњице манифестације „Куцурска жетва” чији је аутор Коцана Колесар из Куцуре, дугогодишња активисткиња домаћег Дружтва. Изложба је отворена у сали основне школе где је био постављен богати етно сто са разноврсним русинским народним јелима која су припремиле куцурске жене.

У 20 часова у великој сали Дома културе почела је централна прослава, Свечани концерт гостујућих ансамбала из више места и гости из Бардејова из Словачке. Програм је почео са химном Републике Србије „Боже правде” и русинском свечаном песмом „Браћа Русини”, а затим је присутне поздравио Милан Глушац председник Општине Вербас и Жељко Ковач председник Извршног одбора Националног савета Русинске националне мањине у Р. Србији. На концерту су били многи угледни гости. У богатом програму учествовали су играчи и певачи који су изводили русинске народне песме и игре у праћењу њиховог орекстра, а наступали су аматери из више места где живе Русини. Из Дома културе „Петро Ризнич Ђађа” из Руског Крстура, из Русинског културног центра Нови Сад из Новог Сада, из КУД „Јаким Говља” из Миклошеваца из Хрватске, затим КУД „Тарас Шевченко” из Ђурђева и КПД „Ђура Киш” из Шида који су изводили русинске народне песме и игре, КУД „Завичајно врело” из Куцуре које је извело серпске народне игре, као и гостујући ансамбл ,,Венчик” из Словачке котри је извео игре и песме из свог краја.

Са овим свечаним програмом је завршена прослава јубиларне 40. Манифестације „Куцурска жетва” у Куцури, а по календару манифестација Националног совета Русинске националне мањине у Републици Србији који помаже своја Друштва, следећа већа манифестација биће Фестивал тамбурица „Мелодија русинског двора” у Шиду и Фестивал изворног певања „Да се не заборави” у Ђурђеву.  

За војвођанске.рс : С. Саламун

И того року у юлию, а у викенду за нами Културно-уметнїцке Дружтво Жатва зоз Коцура орґанизовало Манифестацию „Коцурска жатва” котра у тим року навершела ювилейни 40 роки. Прето тогорочна програма знатно збогацена, а манифестация у котрей промовована руска култура и обичаї тирвала два днї.

Манифестация „Коцурска жатва” отримана пияток и соботу, 12. и 13. юлия, а у рижнородней културней програми представена руска народна творчосц, история, фолкористика, руски поетове и подбово уметнїки, їх нови роботи, а на централней преслави котра отримана всоботу вечар наступели велї фолклорни ґрупи котри промомовали руски и сербску народну шмату и танєц, музику и шпиванки.

Перши дзень манифестациї, пияток 12. юлия на 16 годзин у Руским доме у Коцуре першенствено отворена вистава малюнкох визначних подобових уметнїкох Серафини и Силвестера Макая зоз Коцура, а потим и вистава старих фотоґрафийох котри за тоту нагоду пририхтала и представела Леона Виславски предсидателька Здруженя женох „Олория” зоз Дюрдьова. Исти дзень, на 16.30 годзин у дворе валалскей основней школи отримана промоция кнїжки Радмили Ґикич Петрович „Корея post scriptum”. Слово о кнїжки драгописней прози о котрей гуторела визначна писателька Ирина Гарди-Ковачевич чиї литературни портрет представени у другей часци програми истого дня. Уж на 17.30 годзин на истим месце отримани кратки концерт младих тамбурашох и фолклорашох зоз домашнього Дружтва котри грали, танцовали и шпивали на мелодиї рускей народней музики. Периши дзень манифестациї закончени зоз Квизом знаня ,,З нами у слами” котри орґанизовали коцурски млади за своїх парнякох. У квизу були поставяни питаня на тему рускей традиционалней и поп култури. Отримани є у локалним кафичу, почал на 20.30 годзин, после нього ше млади наставели дружиц на истим месце. Забава з музику на Площи опрез Руского дому орґанизована и за старших, там им грали тамбураше зоз Коцура и Вербасу.

СИНВОЛИЧНО И ТРАДИЦИОНАЛНО – СВИЖО ВИПЕЧЕНИ ХЛЄБ З ТОГОРОЧНОГО ЗАРНА ЖИТА

Ютредзень, други дзень косцурскей манифестациї, всоботу 13. юлия на 16 годзин у Доме култури традицийно уручени швижо випечени хлєба зоз нового, тогорочного жита. Дзивки зоз КУД „Жатва” були пооблєкани у сербскей, мадярскей и рускей народней шмати и представели народи котри жию у Коцуре. Так поприберани уручели хлєб Миланови Ґлушцови предсидательови Општини Вербас, госцинскому Мирославови Буйдови начальнїкови Бардейовского округу у Словацкей и Стеванови Самочетови подпредсидательови совита Месней заєднїци Коцур. После того представена кратка драмска сличка у котрей приказане як випатрало кед ше ишло з поля после жатви жита ґу ґаздови. Потим у музично културней програма дзецинска фолклорна ґрупа КУД „Жатва” и КУД ,,Завичайне врело” зоз Коцура виведли вецей народни танци, як и дзецински фолклорни ансамбл „Венчик” з Бардейова зоз Словацкей. После того, нащивителє коцуркей манифестациї мали нагоду опатриц вистава фотоґрафийох з нагоди 40-рочнїци манифестациї „Коцурска жатва” чий автор Коцана Колєсар зоз Коцура длугорочна активисткиня домашнього Дружтва. Вистава отворена у сали основней школи дзе були поставени богати етно столи зоз рижнороднима рускима народнима єдлами котри пририхтали коцурски жени.

На 20 годзин у Велькей сали Дома култури почал централна преслава Святочни концерт госцуюцих ансамблох зоз вецей местох и госцох з Бардейова зоз Словацкей. Програма почала зоз гимну Републики Сербиї „Боже правди” и руску шветочну шпиванку „Браца Русини”, а потим шицких присутних привитал Милан Ґлушац предсидатель Општини Вербас и Желько Ковач предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Рускей националней меншини у Р. Сербиї. На концерту були велї визначни госци. У богатей програми участвовали танцоше и шпиваче котри виведли руски народни шпиванки и танци у провадзеню їх оркестри, а наступели аматере з вецей наших местох. З Дому култури „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура, з Руского културного центру Нови Сад зоз Нового Саду, КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох з Горватскей, потим КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду котри виведли руски народни шпиванки и танци, КУД „Завичайно врело” з Коцура котри виведли сербски народни танци, як и госцински Ансамбл ,,Венчик” зоз Словацкей котри виведли танци и шпиванки зоз свойого краю.

Зоз тоту святочну програму закончена преслава ювилейней 40. Манифестациї „Коцурска жатва” у Коцуре, а по календару манифестацийох Националного совиту Рускей националней меншини у Републики Сербиї котри помага свойо Дружтва, шлїдуюци векши манифестациї буду Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї руского двору” у Шидзе и Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове.   

За войводянски.рс : С. Саламун