ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ЈАВНЕ РАДОВЕ 42 МИЛИОНА ДИНАРА СУБВЕНЦИЈА

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, истакао је на данашњој конференцији за медије појединости у вези са три нова конкурса у области запошљавања, који су расписани на укупан износ од 42 милиона динара.

Јавни конкурси за доделу субвенција за самозапошљавање, послодавцима за запошљавање незапослених лица, као и за спровођење јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години, отворени су до 20. маја и у потпуности су усаглашени са мерама које за ове области предвиђа Национална служба за запошљавање.

,,Идеја Секретаријата коју је подржала Покрајинска влада је да кроз све конкурсе које расписујемо очувамо радна места и да се нови људи запосле, као и да се оснују нове фирме. Подсетићу да се, располажући са буџетом већим за 66 одсто у односу на претходни, створила могућност да већ сада распишемо неколико конкурса. Данас расписујемо конкурсе из области запошљавања са тежиштем на самозапошљавању и новом запошљавању“, рекао јеИванишевић, додавши да је један од важних услова да се лица на која се односе ови конкурси налазе на евиденцији НСЗ-а.

Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање расписан је на укупно 15 милиона динара, а субвенција се додељује незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине у једнократном износу од 250.000 динара, односно 270.000 динара за особе са инвалидитетом, а у циљу обављања новорегистроване делатности у Војводини. Право подношења захтева за доделу ове субвенције остварује незапослено лице под условом да је на евиденцији НСЗ и да је завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке Службе  или, пак, друге одговарајуће организације.

Јавним позивом за доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица предвиђено је укупно 22 милиона динара, а послодавац може поднети само један захтев за доделу субвенције и то у једнократном износу од 250.000 динара по незапосленом. Незапослена лица за које послодавац упућује захтев, морају бити на евиденцији НСЗ-а на територији Војводине.

Међу кључним условима за конкурисање на поменути јавни позив јесу да послодавац има седиште или регистровану пословну јединицу у Војводини, припада приватном сектору, да је регистрован најмање шест месеци пре датума подношења захтева, као и да у последња три месеца пре подношења захтева није смањивао број запослених на неодређено време.

Напослетку, Јавним конкурсом за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине, обезбеђено је пет милиона динара, док је максимална дужина трајања јавног рада четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима, што ће бити регулисано уговором о привременим и повременим пословима.

Конкурс за јавне радове је намењен социјалним и хуманитарним делатностима, за одржавање јавне инфраструктуре, заштити животне средине, као и културним и туристичким делатностима. Право учешћа имају удружења са статусом правног лица, односно она удружења која су уписана у Регистар АПР-а.

Сви услови у вези са подношењем пријава и захтева на нове конкурсе из области запошљавања налазе се у документацији на веб сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и на мобилној апликацији коју је Секретаријат за привреду недавно пустио у оптицај.