ЗАБИЈАЧКА ПРЕД ЂУРЂЕВАЧКИ БАЛ – ЗАБИВАЧКА ПРЕД ДЮРДЬОВСКИ БАЛ

Ђурђевчани себи знају да организују догађај на ком ће се лепо дружити, али и урадити значајан посао. Вредне руке и добри људи никада не праве проблем око тога у каквим условима раде, да ли је хладно, вруће или нешто треће, али им је важно шта ће тад постићи.    

Таква прича је и ова данашња, јутарња која је још увек у току. Друже се, шале и раде велики посао у сваком погледу. У домаћинству Мирослава Барне у Ђурђеву још увек је у току забијачка на којој се припрема свеже месо за Бал широких сукња. Таква пракса има традицију и увек се одржава два дана пред Бал и вше од петнаест година, тачније од када га више не организују у ресторанима ван насеља, али у својим просторијама, у Културно-уметничком Дружтву „Тарас Шевченко” у Ђурђеву.   

Организатори Бала и забијачке су чланови Управног одбора поменутог Дружтва, као и поштоваоци и симпатизери њиховог рада који сав посао учине на волонтерској бази. Посла имају пуно, за цео дана, а рукама су увек на хладном, зато је газдарица супруга Тања за њих припремила погаче са свежим чварцима.

За Бал широких сукња који ће се одржати у соботу, 2. фебруара се још увек може купити или резервисати карте код Николе Кухара, на тел. 065/838-60-44 и Звонка Салака, на 064/353-211-9. Преузети их се може још данас и сутра у просторијама Дружтва од 19 до 20 сати.

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

Дюрдьовчанє себе знаю спавиц орґанизацию на котрей би ше крашнє дружели, алє и окончели значну роботу. Врени руки и добри людзе нїґда нє правя проблем же у яких ше условийом роби, чи жимно, чи горуцо, чи дацо треце, алє им важне цо теди поконча.

Така приповедка и нєшкайша, ранша котра ище вше тирва. Дружа ше, франтую и окончую вельку роботу у кажим поглядзе. У обисцу Мирослава Барнового у Дюрдьове тирва забивачка на котрей ше пририхтує швиже месо за Бал широких сукньох. Така пракса традицийна и вше ше отримує два днї пред Бал и понад петнац роки, точнєйше од кеди го вецей нє орґанизую у ресторанох ван валал, алє у своїх простроийох, у Културно-уметнїцким Дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Орґанизаторе Балу и забивачки члени Управного одбору спомнутого Дружтва, як и  почитователє и симпатизере їх роботи котри вєдно з нїма роботу окончую волонтерски. Роботи маю вельо, за цали дзень, а руки вше на жимним, прето газдова супруга Таня за нїх  зготовела поґачи зоз швижих шкваркох.      

На Балу широких сукньох котри ше отрима на соботу, 2. фебруара ище вше мож купиц або резервовац карти при Миколови Кухарови, на тел. 065/838-60-44 и при Звонкови Салаґови 064/353-211-9. Превжац их мож ище нєшак и ютре у просторийох Дружтва од 19 по 20 годзин.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв