ЗАДРЖАНО ПРЕКО 22.000 ЧОКОЛАДНИХ ЈАЈА

Царински службеници су 6. фебруара 2018. године, у царинској испостави Терминал Београд, задржали товар од готово 600 кг кондиторких производа због сумње да повређује право интелектуалне својине.

Прекршај је откривен приликом прегледа камиона новопазарских регистарских ознака који је из Турке довезао робу за домаћу фирму која се бави увозом и дистрибуцијом кондиторских производа.

Детаљним прегледом утврђено је да се у товару налази преко 22.000 чоколадна јаја „My sweet Pony“, „Magic girl“ и „Surprise cars“.

Као и у претходним случајевима, цариници су посумњали у оригиналност жига на амбалажи, а царинска служба има обавезу да за сваку робу, за коју се посумња да је плагијат, прекине царински поступак и о томе обавести носиоца права, односно његовог овлашћеног представника.

Носилац права има рок од 10 радних дана да поднесе Управи царина писану сагласност да је роба кривотворена и да сагласност за њено уништење.

Извор: Управа царина Републике Србије