ЗАПЛЕЊЕНО СКОРО 4000 ЛИТАРА НЕПРИЈАВЉЕНЕ НАФТЕ

Цариници су 13. марта 2018. године у царинској испостави Велико Градиште, на једном броду пронашли скоро 4000 литара непријављеног погонског дизел горива.

Прекршај је откривен приликом улазне контроле словачког брода, тачније гурача баржи,  који је из Украјине ишао на ремонт у Београд .

Контролом мерача погонског горива у танковима на самом броду цариници су утврдили да пријављена количина горива не одговара реалном стању, односно да мерач показује више вредности од оних које су уписане у бродске књиге.

Мерач горива је, наиме, показивао више од неколико сантиметара разлике, што одговара количини од готово четири тоне горива вишка у односу на пријављену количину.

Само од овог прекршаја у буџет Републике Србије слило се преко 700.000 динара на име новчане казне, противвредности робе, као и неплаћених увозних дажбина, а додата вредност је та што је онемогућено да се поменуто гориво успут источи и тако доспе на сиво тржиште у земљи.