ЗАШТИТА ПРОТЕИНСКОГ СТОЧНОГ ГРАШКА ОД СЕТВЕ ДО ЖЕТВЕ

О времену примене, као и дозама, потребно је консултовати стручњаке из области заштите биља, јер на тај начин смањујете грешке које вас могу скупо коштати.

Грашак (Писум сативум Л.), као и свака биљна врста, захтева одређене хемијске мере, неге како би се постигли високи и стабилни приноси.

Сузбијање корова

На парцелама на којима се очекује висока закоровљеност, препоручује се примена хербицида после сетве, а пре ницања усева (пре-ем), односно у народу познато као третирање на „црно“. Пре примене пре-ем хербицида треба водити рачуна о количини падавина. Услед дефицита падавина долази до слабе активације земљишних хербицида, док у условима са високим количинама падавина долази до брже разградње и спирања хербицида изван потребне зоне деловања. Такође, услед слабе активације хербицида, може доћи и до појаве фитотоксичности на младим биљкама грашка.

Земљиште на које се примењују пре-ем хербициди треба да је добро припремљено и без великих грудви, јер оне спречавају равномерну дистрибуцију хербицида по површини земљишта.

За ову намену могу се користити препарати на бази тербутилазина 500 г/л у количини од 1-1,5 л/ха или на бази пендиметалина 330 г/л у количини од 3 до 4 л/ха. Доза која ће се применити пре свега зависи од садржаја хумуса у земљишту као и од препоруке произвођача.

У току вегетације, ако за то постоји потреба, могу се применити корективни хербициди против усколисних и широклолисних корова. У току вегетације, када је усев сточног грашка висине од 10-20 цм, а широколисни корови у фази 2-5 развијена листа, могу се применити хербициди на бази активне материје бентазона 480 г/л или имазамокса 40 г/л. Препарати на бази бентазона се примењују у количини од 1,5-2 л/ха, а препарати на бази имазамокса у количини од 1-1,2 л/ха. Ради проширења спектра деловања као и боље ефикасности препоручује се примена комбинације наведених препарата у количини од 2+0,6 л/ха (бентазон+имазамокс).

За сузбијање једногодишњих и вишегодишњих травних корова могу се применити хербициди на бази активне материје клетодим 120 г/л, пропаквизафоп 100 г/л и флуазифоп-п-бутил 150 г/л у количини од 0,8 до 1,2 л/ха. Наведени препарати остварују најбољу ефикасност када се примене у фази интезивног пораста корова.

Сузбијање штеточина

Најзначајније штеточине сточног грашка су грашков жижак и биљне ваши. Наведене штеточине могу смањити принос грашка и до 40%. У нашим агроеколошким условима појава биљних вашију се поклапа са полагањем јаја грашковог жижка, те се њихово заједничко сузбијање обавља једним до два третмана. Почетак цветања, односно када је 10%  цветова грашка отворено, представља прави моменат за апликацију инсектицида како би се сузбиле наведене штеточине.

За ову намену препоручује се примене инсектицида на бази активне материје хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л у количини од 0,7 до 1 л/ха, делтаметрина 25 г/л у количини од 0,3 л/ха, ацетамиприда 200 г/ха у количини од 0,2-0,25 кг/ха, имидаклоприда 200 г/л у количини од 0,2-0,3 л/ха.

Сузбијање болести

Висока релативна влажност ваздуха и температуре од 15˚Ц до 22˚Ц, представљају идеалне услове за развој пламењаче грашка, која може изазвати смањење приноса и до 100%. Пламењача грашка се сузбија фунгицидима на бази металаксил – М 40 г/кг + манкозеб 640 г/кг у количини од 1,5 до 2,5 кг/ха.

У каснијим фазама развоја грашка може се јавити пепелница која се релативно лако сузбија препаратима на бази кресоксим-метил 500 г/кг у количини од 0,2 кг/ха, трифлоксистробин 500 г/кг у количини од 0,1 кг/ха.

О времену примене, као и дозама пестицида, потребно је консултовати стручњаке из области заштите биља, јер на тај начин смањујете грешке које вас могу скупо коштати.

Извор: агроклуб