ЗАШТИТИТЕ ВОДОМЕРЕ ОД СМРЗАВАЊА

У току зимског периода када су температуре често испод нуле, потребно је правилно заштитити уређаје за мерење потрошње воде, упозоравају из Пословне јединице „Водовод и канализација“ ЈКП „Комуналац“ Врбас. Уколико се уређаји правовремено и на адекватан начин не заштите, може доћи до смрзавања и озбиљних оштећења водомера и унутрашњих водоводних инсталација.

Заштита водомера, у складу са важећим прописима, обавеза је корисника. У случају оштећења услед смрзавања може доћи до хаварије која негативно може да се одрази на утрошк воде, па самим тим и на повећане рачуне.

Трошкове замене, сервисирања и баждарења оштећених водомера, у случају оштећења услед смрзавања, сноси корисник. Како би корисници избегли непотребне трошкове повећане потрошње и замене водомера неопходно је да топлотно изолују мерне уређаје и унутрашњу изолацију. Склоништа за водомере треба да буду добро затворена. Уколико је водомер постављен у неадекватним просторијама као што су подруми без прозора, гараже, поткровља, неопходно је поставити термоизолациони материјал нпр. даске, стиропор, сламу.

Потрошачи чији се водомерни налазе у адекватним склоништима  не треба да страхују од смрзавања јер су уређаји у тако изграђеним окнима испод зоне смрзавања и уколико је водомерно окно поклопљено, не постоји опасност од оштећења.

Нажалост, пракса показује да се велики број водомера налази у спремиштима која нису одговарајућа. Због тога су потрошачи у обавези да брину о својим унутрашњим инсталацијама и да се старају да водомерно окно буде чисто и заштићено од смрзавања и механичких оштећења, као и да водомер буде доступан за одржавање и очитавање.