ZAŠTO SE HLADI TEK POMUŽENO MLEKO

Pravovremeno hlađenje tek pomuženog mleka je jedan od najvažnijih postupaka radi očuvanja njegovog kvaliteta i higijenske ispravnosti. Mleko se hladi sa ciljem sprečavanja i usporavanja aktivnosti svih mikroorganizama,  koji se nalaze u mleku. Na terenu se najčešće susrećemo sa nepravovremenim i nedovoljnim hlađenjem mleka, kao i sa mešanjem toplog i hladnog mleka. Veoma je važno mleko posle muže ohladiti na 4 °C u roku od najduže dva sata.

Brzina hlađenja mleka treba da omogući da se što pre postigne temperatura mleka od 10°C , a zatim i 4°C ako se mleko čuva duže od 48h. Adekvatna temperature mora da se održava tokom celog perioda čuvanja mleka uz obavezno mešanje.

Izvor: domaćinska kuća