ZAŠTO TREBA PRSKATI VOĆKE U FAZI MIROVANJA

Temperatura vazduha za vreme zimskog prskanja treba da je iznad +5 0C. Prskati po mirnom vremenu , bez vetra i padavina (ako na voćkama ima snega, prskanje ne izvoditi).

Koštičavo voće, malinu i kupinu treba prskati nešto ranije, jer vegetacija počinje ranije nego kod jabučastog voća.
Pre izvođenja ovog prskanja, a da bi bilo što uspešnije voćna stabla treba pripremiti za to (orezati voćna stabla, odstraniti suve i polusuve grane, ako je moguće sastrugati staru koru sa debla).

Plavo prskanje ima za cilj da se unište prezimljujući oblici parazitnih gljiva i bakterija i smanji infektivni potencijal za narednu vegetaciju.
Na jabučastim voćkama ovim prskanjem suzbijaju se gljive Venturia pyrina, izazivač krastavosti plodova kruške, Venturia inaequalis prouzrokovač čađave krastavosti jabuke, Erwinia amylovorabakteriozna plamenjača jabučastih voćaka i drugi, po štetama manje značajni paraziti.

Kod koštičavih vrsta za naredni vegetacioni period smanjuje se opasnost od Stigmina carpophila(šupljikavost listova), Blumeria jaapii (ospičavost listova), Taphrina deformans(kovrdžavost lista breskve), Monilia laxa(sušenje cvetova, grančica i grana i trulež plodova) i drugih bolesti. Prskanje preparatima na bazi bakra ne bi trebalo da zaobiđe ni malinjake, kupinjake i parcele pod jagodom. Na malini se sprečava razvoj gljive Didmela aplanta (ljubičasta pegavost maline), zatim Mycosphaerella fragarie (pegavost jagode).
Po pravilu ovi paraziti, posle završetka vegetacije ostaju u krošnji, u pukotinama kore, na pupoljcima, trulim granama, u ili na mumificiranim plodovima, i na drugim skrivenim mestima.

Kvalitet prskanja se postiže obilnim prskanjem, odnosno kupanjem svih grana i grančica, idući od vrha ka donjem delu krune stabla. Vrlo je bitno da preparat-pesticid dospe na sve delove stabla.
Za prezimljujuće forme štetočina u cilju suzbijanja preporučuju se preparti na bazi mineralnih ulja. Za smanjenje infekcionog potencijala biljnih bolesti koje prezimljuju na stablu voćaka, treba koristiti preparate na bazi bakra. Inače, ovi preparati na bazi bakra se mogu kombinovati sa preparatima na bazi mineralnog ulja u cilju istovremenog suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina.

Izvor: Domaćinska kuća