ZATVORSKI “SALAŠ U MALOM RITU”

Zatvorsku ekonomiju u Zrenjaninu osuđenci zovu “salaš u Malom Ritu”. Zatvorenici tu obrađuju zemlju, imaju farmu i ribnjak. Iako se mnogi među njima prvi put susreću sa ovakvom proizvodnjom, pružena im je prilika da dođu i do diplome koja će im po završetku zatvorske kazne omogućiti životnu egzistenciju.

Na prvi pogled iz daleka objekti ekonomije više podsećaju na lepo uređen salaš nego zatvorski prostor. Kapacitet Zrenjaninskog okružnog zatvora je oko dve stotine osuđenih lica dok je na ekonomiji uposleno oko trideset pet lica.

“Za mene rad na ekonomiji znači da mi brže prođe vreme, da naučim nešto korisno oko životinja, oko poljoprivrede. Na kraju krajeva, zaradi se, dobijamo platu za ono što radimo a cilj je da prođe vreme. Nije kao u Lauševićevoj knjizi dan kao godina, ovde kad radimo dan prođe kao minut”, kaže Ivan Vojnović iz Bačkog Gradišta.

Radivoj Drašković, šef odseka za obuku okružnog zatvora Zrenjanin, kaže da su prošle godine ostvarili prinos od 500 tona žitarica, oko pedeset tona mesa svih kategorija, oko 100.000 komada jaja, 110.000 litara mleka.

Lanac proizvodnje zatvoren je od njive do trpeze. Godišnje se ovde pravi promet od trideset miliona dinara, od toga se pedeset odsto plasiraju na tržište a ostatak za potrebe zatvora.

Pored instruktora, sve poslove obavljaju osuđena lica za koja je stručni tim procenio da mogu da rade u otvorenom odelenju.

“Glavni cilj je resocijalizacija osuđenih lica. Kada izađu iz ustanove oni će biti pripremljeni za život u kome će moći sebi da obezbede sredstva za život, zadovolje svoje egzistencionalne potrebe, da više ne dolaze u situaciju da čine krivična dela”, objašnjava Bojana Radojčin, realizatorka poslova okružnog zatvora u Zrenjaninu.

Upravnica Okružnog zatvora u Zrenjaninu Ljiljana Branković kaže da je zatvorska ekonomija oaza slobode u zatvoru.

“Ovde nemamo ograde, nemamo prepreka. Ovde su ljudi, uslovno rečeno, slobodni. Svojom voljom su došli ovde da rade, kada su već u zatvoru izabrali su da ovde borave”, rekla je Ljiljana Branković.

Na ekonomiji rade isključivo osuđena lica za blaže prekršaje a mnogi od njih tokom izdržavanja kazne izuče zanat za ceo život.

Izvor: RTS