ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO: DOZVOLJENO KUPANJE NA TAMIŠU I DUNAVU, ALI NE SVUDA

Kupališta na Tamišu (Pančevo, Jabuka i Glogonj), i kupalište Bela Stena na Dunavu u Omoljici na Ponjavici i jezero u Kačarevu mogu se koristiti, dok se upališta na Ponjavici u Banatskom Brestovcu i Dunavu kod Ivanova ne mogu koristiti za kupanje i rekreaciju , navedeno je u izveštaju o kvalitetu površinskih voda Zavoda za javno zdravlje Pančevo, navodi 013info

Iako je voda na Tamišu kod Pančeva, Jabuke i Glogonja klase V (loš ekološki status), prema stručnom mišljenju doktora medicine – specijaliste higijene parametri koji su iznad dozvoljenih vrednosti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji koriste ova kupališta. U pitanju je rastvoreni kiseonik i ukupno gvožđe na kupalištima u Pančevu i Glogonju.

Voda na Dunavu kod Bele Stene je III klase što se ocenjuje kao dobar ekološki status, osim za vodu desno od „Špica“ koja je IV klase, ali gvožđe koje je iznad dozvoljenih vrednosti ne predstavlja rizik po zdravlje ljudi.

Voda u Ponjavici je IV klase u Omoljici i V klase u Banatskom Brestovcu. Što se omoljačkog kupališta tiče problematični su pH vrednoost i HPK (hemijska potrošnja kiseonika), ali oni ne predstavljaju problem za zdravlje ljudi, dok je u Brestovcu pored navedenih povećanih vrednosti problematična i koncentracija suspendovanih materija i prisustvo crevnih enterokoka.

Crevne enterokoke su prisutne i u vodi u Dunavu kod Ivanova, te je i ovde zabranjeno kupanje.

Voda na jezeru u Kačarevu je III klase i dobra je za kupanje i rekreaciju.

Uzorci su uzeti 2. jula.

Izvor: 013info