ЗАВРШАВА СЕ ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Изградња недостајуће канализације у Црвенки и Кули, као и потисног канализационог вода, који ће фекалне воде из Црвенке транспортовати до Куле, ускоро ће бити завршен.  Последњим Уговором, чија се реализација ових дана завршава, обезбеђено је 630 милиона динара. Република Србија, преко Министарства заштите животне средине и АП Војводина, преко Управе за капитална улагања, учествовале су у финансирању овог пројекта, које је уједно и највећи пројекат општине Кула, са по 150 милиона динара свака, док је локална самоуправа обезбедила остатак средстава. 

Општина је формирала Комисију за примопредају радова и Комисију за технички преглед изведених радова. У наредна два месеца, оне ће извршити преглед изграђене канализације, ставити је у употребу и предати на коришћење комуналним предузећима, која ће потом прикључивати грађане Куле и Црвенке. 

Већ дужи низ година општина Кула улаже у изградњу канализационе мреже како би са општином Врбас коначно решила проблем загађења Великог бачког канала. У ту сврху, две општине су основале ЈКП Пречистач Врбас-Кула које ће управљати централним постројењем за прераду отпадних вода, на којем се тренутно врше завршни радови на линији муља. Средства за изградњу Централног постројења у износу од преко 15 милиона евра, обезбедила је већим делом Делегација ЕУ и то је највећа донација ЕУ у Републици Србији.  

Чим се престане са загађивањем канала и водотокова, стећи ће се предуслови да се почне са чишћењем, које грађани са нестрпљењем очекују. 

Извор: Општина Кула