ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ’’ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ ЈУЖНЕ БАЧКЕ’’

Након две године од почетка имплементације, Општина Бач је у сарадњи са Општином Бачки Петровац и Центром за проактивно пословање „БизнисНова“, реализовала пројекат под називом ’’Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке’’.
Корисници истог су били незапослени млади људи у руралним срединама јужне Бачке, запослени у локалним институцијама, грађани ових општина као и експозитуре националне службе за запошљавање и центри за социјални рад. 
Менаџерка овог пројекта у Општини Бач, Јелена Ковачевић је истакла неке од најзначајнијих активности које су реализоване у протекла 24 месеца.
„Поносни смо што смо и у условима измењеног пословања и претежно онлајн комуникације, успели да доведемо овај пројекат до његовог циља. Током пројекта су реализоване различите активности, а само неке од најзначајнијих свакако су: формирање DYRC Канцеларија у обе општине, обуке за 30 младих људи који су похађали радионице на тему омладинског предузетништва, запошљавања/самозапошљавања, услуге менторинга, Игнајт конференција током које је десет младих предузетника представило своје бизнисе, такође је креирана интерактивна е-платформа која се налази на адреси www.dyrc.rs   У склопу пројекта је креиран и Акциони план за младе, који ће се у наредне три године спроводити у обе општине“, закључила је Ковачевић и додала  да овакви пројекти утичу на оснаживање целокупне друштвене заједнице, а поготово младих као њеног веома важног сегмента.
Постигнути резултати на овом пројекту првенствено се односе на побољшан капацитет локалних савета за младе и савета за запошљавање, а до којих се дошло кроз реализацију тренинга и размену искустава. Креиране су и усвојене локалне мере и модели у области запошљавања младих, али је и повећана јавна свест о побољшању положаја младих у локалној заједници.

Извор: Општина Бач