ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА НОВИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ВЕЛИКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ У СОМБОРУ

У циљу повећања капацитета паркинг простора испред великог православног гробља у Сомбору, ЈКП „Простор“ Сомбор је започео радове на изградњи додатних паркинг места како би се посетиоцима гробља омогућило несметано паркирање, што је до сада представљало велики проблем, јер су посетиоци гробља своје аутомобиле паркирали поред пута и у околне улице што је нарушавало безбедност свих учесника у саобраћају, а посебно пешака.

Након припремних радова који су одрађени у претходном периоду, реконструкције и санације дела постојећег паркинга, извршени су завршни радови, односно асфалтирање, коме су присуствовали Антонио Ратковић, заменик градоначелнице града Сомбора, Мирослав Ковачић, градски већник за комуналну делатност и инвестиције и Горан Нонковић, директор управљача пута ЈКП „Простор“ Сомбор.

Укупна површина асфалтираног паркинг простора и прилазног пута износи 740 м2, на шта је утрошено 110 тона асфалта. Посебно наглашавамо да је уређена и прилазна стаза ка главном улазу гробља, ширине 1,5м.

Паркинг простор испред Великог православног гробља у Сомбору повећан је за 32 паркинг места, од којих су 2 паркинг места намењена за возила особа са инвалидитетом.

Повећањем капацитета паркинг простора и комуникацијом тј. излазом паркинга на обе улице, растерећена је улица Вере Гуцуње, те је посетиоцима гробља обезбеђено уредно и безбедно паркирање.

Град Сомбор и ЈКП „Простор“ Сомбор на овај начин још једном показују своју несебичну бригу о суграђанима и посетиоцима гробља.

Извор : Град Сомбор