ЗАВРШЕНО УКЛАЊАЊЕ ТЕЧНОГ ОТПАДА ИЗ ЈАМЕ НА ПУТУ КА ПРИГРЕВИЦИ

У петак 13.04.2018 започето је уклоњање течног отпада из јаме на путу ка Пригревици. Тог дана је испумпано 36760 кг, а у понедељак још 36920 кг течног отпада.

Обавештавамо грађане да је јуче 17.04.2018 одвежено 19320 кг опасног отпада, чиме су се завршили радови на уклањању течног садржаја – опасног отпада из ископане јаме. Можемо констатовати да је укупно збринуто 93 000 кг течног опасног отпада индексног броја 16 07 08 које је одвежено на збрињавање и третман у предузеће YUNIRISK ДОО Београд, које поседује дозволу за сакупљање, складиштење и третман, издату од Министарства заштите животне средине. Треба нагласити и да Агенција за заштиту животне средине прати кретање отпада од момента преузимања, транспорта , третмана све до његовог коначног збрињавања.

У јами је остала извесна количина муља која ће бити сакупљена заједно са контаминираним земљиштем као чврст отпад и такође предата оператеру YUNIRISK ДОО Београд на третман и збрињавање.

Радове на уклањању контаминираног земљишта настављају се у четвртак 19.04.2018. године.

Извор: соапатин.орг