ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА ″ДА СВАКИ РОМ ИМА ДОМ″

У Београду је 31.01.2019.године одржана завршна конференција пројекта Подршка адекватном и одрживом становању Рома у Оџацима ″Да сваки Ром има дом″. Конференцији су присуствовали Марко Јовановић, вд помоћник министра, Министарство финансија Републике Србије, Ненад Иванишевић саветник подпредседнице Владе Србије, Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025, Бранислава Жарковић, директорка Хаусинг Центра, Александар Жарковић Хаусинг Центар. Такође конфренцији су присуствовали и представници локалне самоуправе, председница општине Оџаци, мр Латинка Васиљковић, Снежана Грујичић, руководилац Одељења за друштвене делатности, Андрија Ђурић координатор за ромска питања у општини Оџаци,Вања Косовац, Одељење за инвестиције и јавне набавке, Јелица Мишковић испред НВО ″МР Луна″ као и корисник пројекта Данијел Балог.

На конференцији је представљен цео пројекат од идеје до реализације. Циљ овог пројекта је био жеља да се угроженој ромској популацији пружи могућност за виши стандард живота, обезбеђивање одрживог становања за Роме, Ромкиње из подстандардног Новог насеља у Богојеву, као и унапређење физичке инфраструктуре у насељу Черга у Дероњама. Представници Хаусинг Центра као и председница општине Оџаци мр Латинка Васиљковић изнели су своја искуства и проблеме са којима су се суочавали за време саме реализације пројекта који је трајао 20 месеци, као и све кораке који су предузимани током пројекта како би исти био успешно реализован. Пројекат је финансирала Европска унија, суфинансирали Влада Републике Србије и општина Оџаци, а спровео Хаусинг Центар у партнерству са општином Оџаци. Тим средствима  на 13 парцела изграђена су 24 објекта, односно 34 стамбене јединице у 5 насељених места на територији општине Оџаци и то: у Каравукову (4) Бачком Грачацу (8), Лалићу (4), Бачком Брестовцу (4) и Богојеву (14). Укупна вредност пројекта износи 1.050.000 евра при чему је учешће општине Оџаци било 15 % односно 18 милиона динара. Поред тога изграђено је и 432 метара асфалтног пута, 515 метара водоводне мреже и 210 метара јавне расвете у насељу Черга у Дероњама у којем живи 30 ромских домаћинстава, тачније 95 становника. Као резултат пројекта сегрегирано, нелегално и подстандардно Ново насеље, које се није могло задржати на постојећој локацији је расељено, а 34 ромске породице са 107 становника из насеља су унапредиле услове живота пресељењем у новоизграђене стамбене јединице.

Општина Оџаци је у периоду од 2013. до 2016. године била једна од 20 општина укључених у ТАРИ пројекат Европске уније (ИПА 2012), који је пружио подршку у формирању мобилних тимова, усвајању локалних акционих планова и изради пројектне документације што је све омогућило приступ средствима из фондова ИПА 2013 и реализацију планираних радова. Председница општине Оџаци мр Латинка Васиљковић истакла је да спровођењем ове иницијативе општина Оџаци и Хаусинг Центар представљају позитиван пример и осталим локалним самоуправама у Србији, како на успешан начин препознавати и одговарати на изазове на локалном нивоу. Такође изразила је и велику захвалност свим актерима и учесницима у овом великом пројекту за општину Оџаци, како на државном тако и на локалном нивоу, Влади Републике Србије, Министарству финансија, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, одељењима општинске управе општине Оџаци: Одељењу за инвестиције и јавне набавке, Одељењу за друштвене делатности, Одељењу за финансије, Одељењу за урбанизам стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, координатору за ромска питања, Центу за социјални рад општине Оџаци и НВО ″МР Луна″, као и Јавним комуналним предузећима са територије општине Оџаци. Посебну захвалност изразила је носиоцу пројекта Хаусинг Центру који је посвећено радио на терену и одлично координисао великим бројем учесника који су успешно реализовали пројекат. 
Такође Бранислава Жарковић представила је кључне кораке у имплементацији пројекта, Александар Бајић је изнео визуализацију предлога решења, изградњу објекта као и комуникацију са корисницима. Андрија Ђурић се обратио присутнима на тему о доприносу социјалној инклузији, а Јелица Мишковић је представила радионице са корисницима које су биле у склопу пројекта.На завршној конференцији приказан је и филм у којем су забележени услови живота корисника као и фазе реализације пројекта до момента усељења у нове домове.

Извор: Општина Оџаци