ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ У ОПШТИНАМА СТАРА ПАЗОВА И РУМА“

У сали 28 Општине Стара Пазова, 17. септембра 2020. године, у 11 часова, одржана је завршна конференција пројекта „Интегрисани приступ управљању јавном имовином у општинама Стара Пазова и Рума“, који су заједнички реализовали Општине Стара Пазова и Рума.

Пројекат је реализован у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније(CFCU). С обзиром на теме и садржину Програма, веома значајну улогу имали су и Сектор за имовинско-правне послове и Сектор буџета у Министарству финансија и друге ресорно надлежне националне институције, Министарство за европске интеграције, као и Делегација Европске уније у Републици Србији. Суштински корисници Програма јесу локалне самоуправе у Србији, односно локална администрација и шира локална заједница, цивилно друштво и привреда.

Конференцију је отворила Марина Савић, заменица председника Општине Стара Пазова, која је представила усвојене приступе у управљању општинском јавном имовином који су развијени у току пројектa, а чији је циљ унапређење економског развоја општине. Заменица председника је истакла колико је јавна имовина важан ресурс за развој локалне заједнице и општинске буџете, али и креирање повољне инвестиционе климе и стимулативног пословног амбијента за отварање нових радних места и унапређење привреде. Пројекат је у том смислу омогућио бољу систематизацију података о имовини и унапређење конкурентности општинске имовине у односу на потенцијалне инвеститоре.

На медијској презентацији говорио је и Душан Љубишић, начелник Општинске управе Општине Рума. Господин Љубишић истакао је да су реализацијом овог пројекта обе општине комплетирале евиденције непокретности, a подаци о имовини у власништву или коришћењу од стране општина су обрађени. Обе општине су ускладиле рад својих служби које се баве јавном имовином, коришћењем софтвера који представља и базу података везану за јавну имовину и на тај начин створиле одрживи систем управљања имовином и унапредиле свој рад у овој области.

Испред Сталне конференције градова и општина учесницима се обратила Милена Радомировић, менаџерка програма Exchange 5 која је представила програм и његов значај за систем управљања јавном имовином у Републици Србији.

Завршној конференцији пројекта, претходила је презентација Студија портфолија јавне имовине која је одржана путем интернета у директном преносу за привреднике из обе општине.

Нови приступи интегрисаног управљања општинском имовином, доприносе стварању повољног амбијента за даљи економски развој општина Стара Пазова и Рума, што и јесте био циљ овог пројекта.

Период реализације пројекта био је 21 месец.

Извор: Општина Рума