ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ГАСИФИКАЦИЈИ У ЧЕНТИ, СЛЕДЕ ОРЛОВАТ И ТОМАШЕВАЦ

У насељеном месту Чента у току су завршни радови на гасификацији, а за сада је урађено више од 90 одсто прикључака на дистрибутивну гасну мрежу.

 Гасификација је завршена у Белом Блату, Книћанину и Тарашу, а након завршетка радова у Ченти механизација се сели у Орловат и Томашевац.

 Ова капитална инвестиција за Град Зрењанин подразумева улагање више од 14 милиона евра у гасну инфраструктуру након 30 година, уз изградњу више од 300 километара нове гасне мреже.

Овај велики инвестициони подухват реализује се на основу тројног  уговора који су потписали Град Зрењанин, Јавно предузеће “Србијагас” и фирма “Бобар Бешка” из Новог Сада, која је стратешки партнер.

 Предмет уговора је пословно – техничка сарадња на гасификацији насељених места на територији Града Зрењанина која до сада нису била прикључена на дистрибутивну мрежу. При томе је ЈП “Србијагас” страна која је укључена као дистрибутер и испоручилац природног гаса и оператер транспортног и дистрибутивног система. Одлуком Скупштине града Зрењанина усвојен је програм гасификације и одлучено је о избору стратешког партнера.

Извор: Град Зрењанин