ЗАЖИВЕЛИ УГОВОРИ СА ПРВИМ СЛОЖЕНИМ ЗАДРУГАМА У СРБИЈИ

Сложена воћарска задруга „Сложни воћари“ из Новог Сланкамена и Прва сложена задруга „Наши Воћари“ из Пожеге новац су добиле за техничко технолошко унапређивање процеса производње и више фазе прераде воћа.

„Влада Републике Србије препознала је значај и подржала концепт сложених задруга по савременом, европском моделу. Ови привредни субјекти треба да постану носиоци развоја свог краја, да се баве вишим фазама прераде производа, истраживањем и развојем и да буду озбиљни конкуренти при извозу на страна тржишта“, изјавио је након потписивања Кркобабић, наводи се у саопштењу.

Ово је до сада најзначајнији корак у историји задругарства где држава сложене задруге, као веће привредне субјекте, на конкретан начин финансијским средствима, оснажује са циљем да оне постану носиоци привредног развоја својих округа.

Новац се додељује у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије учешћем државе у економско-финансијским подстицајима за оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте постојећих задруга у 2018. години.

Сложена задруга „Наши воћари“ из Пожеге коју чини пет задруга из различитих региона Централне Србије добила је 59 милиона 420 хиљада динара, а укупна вредност инвестиције је око 89 милиона динара (остатак стредстава улаже сама сложена задруга). Директор ове сложене задруге Божо Јоковић рекао је да је данас историјски дан за задругарство, село и Србију јер, према његовим речима, сељак у Србији није више грађанин другог реда.

Он је истакао да је подршка коју Влада даје за задругарство препозната од стране малих произвођача који се све више удружују ради заједничког наступа и пласмана производа на тржиште па и решавања свих проблема са којима се суочавају у производњи.

Сложена задруга „Сложни воћари“ коју чини четири задруге добила је 59 милиона 800 хиљада динара, а укупна вредност инвестиције је око 74 милиона динара (остатак стредстава улаже сама сложена задруга).

Извор: РТВ