ЗБОГ РИБЊАКА УНИШТЕНА ГНЕЗДА ЗАШТИЋЕНИХ ПТИЦА

Прекршајни суд у Кикинди, Одељење у Новом Кнежевцу, донео је 6. фебруара ове године пресуду против предузећа „Рибар” из Новог Кнежевца, којим је ова фирма оглашена одговорном за кршење Закона о заштити природе, због чега је дужна да плати 500.000 динара.

Истом пресудом одговорно лице у овој фирми Б. Б. (54) кажњено је новчаном казном од 25.000 динара. Ове две казне изречене су јер су током лета 2016. на рибњаку поред Новог Кнежевца, којим управља ово предузеће, уништена гнезда и легла са младунцима белобрке чигре (око 30 гнезда) и властелице (20 гнезда), које су строго заштићене врсте.

Да ли су кажњени знали да су ово ретке, строго заштићене врсте, питали смо Марка Туцакова, орнитолога у Покрајинском заводу за заштиту птица.

– Незнање не ослобађа, дужни су били да се о томе информишу – изричит је Туцаков, уз објашњење да су ове колоније ретких птица уништене тако што је вода из северног рибњачког језера испуштена усред периода њиховог размножавања, након чега су сва гнезда, јаја и врло млади пилићи, неспособни за самосталан живот, угинули. Вода касније није упуштена у језеро и оно је у међувремену зарасло у густу вегетацију.

Покрајински завод за заштиту природе напомиње да је Законом о заштити природе забрањено уништавање и предузимање свих активности којима би се могле угрозити строго заштићене врсте животиња, што се односи и на њихове развојне облике, јаја, гнезда и легла, као и подручја њиховог размножавања, те да је забрањено угрожавање или уништавање њихових станишта.

– Све ове радње, како пресуда наводи, догодиле су се у предметном случају – каже наш саговорник, уз констатацију да је законом предвиђена казна од 500.000 до два милиона динара.

Завод напомиње да су преостали шарански рибњаци у Србији веома вредна станишта дивљих животиња, посебно птица, за које представљају незамењиве животне просторе који, по богатству фауне, превазилазе национални значај.

Извор: Политика