ЗДРАВЉЕ, ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА И ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ У КЊИГАМА госп. ЗОРАНА КНЕЖЕВА

    Позивамо Вас да присуствујете редовном Састанку Научног друштва који ће се одржати у понедељак, 8. априла  2019. у Новом Саду у Свечаној сали Друштва лекара Војводине- Српског лекарског друштва, улица Васе Стајића 9 у 19 часова.  

П Р О Г Р А М  С А С Т А Н К А 

 ЗДРАВЉЕ, ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА И ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ У КЊИГАМА  госп. ЗОРАНА КНЕЖЕВА 

  • Нови Сад – Приче из прошлости ( Нови Сад, Панонија прес, 2016.)
  • Нови Сад – Прошлост у причама ( Нови Сад, Панонија прес, 2017.)
  • Војводина – Хронике и легенде (Нови Сад, Панонија прес, 2018.)
  • Нови Сад – Кафанологија и проституција ( Нови Сад, Панонија прес, 2018.)

У програму учествују:

  • Проф. Миодраг Миша Близанац, прим. др Владимир Сакач и аутор књига г. Зоран Кнежев

У музичком делу програма  учествују Миодраг  Миша Близанац и Хор  „Просветитељи“. 

Коктел и закуска.

Секретар Научног друштва – Проф. др Радмила Гудовић

Председник Научног друштва – Прим. мр сц. мед др Владимир Сакач

Председник ДЛВ СЛД – Проф. др Ксенија Бошковић