ZEMLJIŠTE U SRBIJI UGROŽENO ZAGAĐENJIMA, EROZIJOM I KLIZIŠTIMA

Glavni faktori degradacije zemljišta u Srbiji su lokalni izvori zagađenja, smanjenje organske materije, erozija koja pogađa 80 odsto poljoprivrednog zemljišta, kao i klizišta zastupljena na 25 do 30 odsto teritorije, saopštila je kancelarija UN u Srbiji.

U novom Izveštaju o stanju zemljišta u Srbiji za 2016-2017. godinu, kako je rečeno na skupu „Razvijajmo nacionalno partnerstvo za zemljište“, na teritoriji Srbije registrovano je ukupno 709 lokacija koje predstavljaju potencijalni izvor zagađenja.

Precizirano je da se od tog broja, najviše lokaliteta nalazi u kategoriji potencijalno kontaminiranih što zahteva dodatna istraživanja.

Na kvalitet zemljišta takođe utiče i nekontrolisano i neadekvatno odlaganje otpada i zagađenje u okviru industrijskih kompleksa, navedeno je u izveštaju koji je predstavljen na skupu koji su organizovali Agencija za zaštitu životne sredine, Program UN za životnu sredinu (UN Environment) i regionalna nevladina mreža FEA – inicijativa za šumarstvo i životnu sredinu.

I erozija je jedan od glavnih procesa degradacije zemljišta u Srbiji i uzrok pogoršanja kvaliteta zemljišta, a procenjuje se da erozija zemljišta različitog stepena pogađa oko 80 odsto poljoprivrednog zemljišta.

U izveštaju se precizira da je na području Srbije evidentirano 2.228 klizišta na teritoriji 26 opština. Procesi nestabilnosti terena sa pojavama klizišta, odrona i drugih aktivnosti, zastupljeni su na oko 25 do 30 procenata teritorije.

U centralnim i brdsko-planinskim oblastima preovlađuje vodna erozija, dok u Vojvodini na severu Srbije preovlađuje eolska erozija, koja utiče na oko 85 procenata poljoprivrednog zemljišta, dok su pojedini delovi teritorije ugroženi pojavom klizišta.

Poljoprivrdno zemljište karakteriše i manjak organske materije, sa tendencijom dodatnog smanjenja, što, kako je ocenjeno, zahteva hitne mere.

Na skupu su predstavljeni i Vodič i prateća brošura za održivo upravljanje zemljištem namenjeni lokalnim samoupravama i donosiocima odluka na lokalnom nivou, Publikacija o stanju kontaminiranih lokacija u Republici Srbiji.

Извор: Beta