ZIMSKO PRSKANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA

Zimsko prskanje ili kupanje voćaka i vinograda je jedna od neizostavnih mera koju voćari moraju da obave ako žele kvalitetan rod i manje problema sa bolestima i štetočinama tokom vegetacije.Dobra voćarska praksa insistira na kvalitetnim preventivnim merama kao što su:plavo prskanje,sanitarne mere i zimsko prskanje.Plavo prskanje je mera kojom počinje zaštita u narednoj vegetacionoj sezoni i ako se obavlja nakon berbe plodova dok još ima lišća na granama kako bi se uradila dezinfekcija lišća i smanjio infektivni potencijal fitopatogenih gljiva koje prezimljavaju u tom opalom lišću.Za ovo prskanje se preporučuju preparati na bazi bakra kod čije primene moramo voditi računa na spoljašnu temperaturu koja treba da bude iznad 10 C° Tokom kasne jeseni ili u zimskom periodu,kada to vremenski uslovi dozvole treba pristupiti sanitarnim merama u zasadu.Sanitarne mere koje se preporučuju su odsecanje sasušenih grana i grančica ,ulanjanje celih stabala po potrebi ,struganje i skidanje kore ispod koje rade štetočine kao što su drvotočci i strižibube,uklanjanje mumificiranih tj. sasušenih plodova i lišća.Tek nakon svega ovoga pristupiti rezidbi.Ove mere se završavaju iznošenjem biljnog materijala iz zasada i spaljivanjem.Zimsko prskanje se izvodi od bubrenja pupoljaka do fenofaze mišje uši.Zimsko prskanje treba obaviti kombinacijom mineralnih ulja, insekticida (iz grupe Piretroidia )kao i fungicidima na bazi bakra(Bakar hidroksid).Mineralno ulje deluje mehanički,jer naneti na prezimljujuće forme insekata sprečava razmenu kiseonika i dovodi do gušenja prezimljujućih formi a samim tim i do smanjenja populacije štetočina za narednu vegetaciju.Preparati na bazi bakra uništavaju prezimljujuće organe biljnih parazita čime se smanjuje njihov infekcioni potencijal. Poštovanjem svih navedenih postupaka od PLAVOG PRSKANJA ,preko SANITARNIH MERA do ZIMSKOG PRSKANJA,obezbediće te voću bezbedan ulaz u novu vegetaciju a voćarima malo mirnog sna.

Autor: Mujakić Dejan

Izvor: psss