ЖИВАНОВИЋ ПОЗВАЛА УЧЕНИКЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА ДА КОНКУРИШУ ЗА СТИПЕНДИЈЕ

Чланица општинског већа Сремских Карловаца за социјалну политику,спорт и омладину   Живана Живановић позвала је средњошколце ромске националности из Сремских Карловаца да се пријаве на конкурс за доделу стипендија за школску 2021/22 годину. Конкурс је расписало Министарство просвете,науке и технолошког развоја  . За доделу стипендија могу конкурисати ученици ромске националности од I-IV разреда који редовно похађају наставу у државној средњој школи и разред уписују први пут. 

Средњошколци који конкуришу за стипендију уз пријаву треба да доставе уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху ученика у претходном школовању и уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период од јануара до јуна текуће године.

– Конкурс који је раписан представља важну подршку у процесу образовања. Поред тога што представља значајну финансијску помоћ за све Роме чија деца похађају школу, стипендије стварају услове и потенцијале за лакши приступ школовању за ромске породице. Инвестирање у образовање ученика представља најизврснију и најбољу инивестицију у будућност. Ми смо свесни да многе породице имају ограничене финансијске могућности и зато је овај конкурс важан. Позива припаднике ромске националне мањине да се пријаве за стипендију и уколико им је неопходна нека помоћ око саме документације  да се јаве у Општину Сремски Карловци како бисмо им помогли – рекла је Живана Живановић.

Сви обрасци за подношење пријава могу се набавити преко школе коју ученици похађају, или у књижарама Просветног прегледа и Службеног гласника у Новом Саду. За све који конкуришу потребна је потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома.

Пријаве за стипендију се подносе до 25. септембра на адресу „Канцеларија за инклузију Рома, Булевар Михајла Пупина бр. 25, 21000 Нови Сад“. Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/488-17-23, или на имејл info@inkluzijaromavojvodina.rs. Конкурс је објављен на сајту www.inkluzijaromavojvodina.rs.