Након успешне организације ZRENJANIN PRIJEM RITAM EVROPE STRUMICA 007