ЗРЕЊАНИН – ШЕТАЛИШТЕ УЗ БЕГЕЈ, ОД ПЕШАЧКОГ ДО “ЖУТОГ” МОСТА: ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ, УЗ НОВУ СТАЗУ, МОБИЛИЈАР, САДНИЦЕ

У склопу уређења леве обале Бегеја, уз комплекс Палате Дунђерски, ресторана “Пивница”, Музеја пива и даље, ка некадашњој фабрици чарапа, завршени су радови на изградњи пешачке стазе, на делу шеталишта који је недостајао и који излази на Улицу царице Милице. 

Завршетком ове стазе, шеталиште се, у континуитету, протеже од Великог пешачког моста до “Жутог” моста у Змај-Јовиној улици, у дужини од близу 500 метара, са мобилијаром – десет нових клупа и канти за смеће, као и осамнаест жардињера, расветом, а посађене су и саднице свуда где су недостајале. 

Шетња овим делом обале својеврсно је путовање кроз прошлост града, јер се уз обновљену Палату Дунђерски, саграђену 1911. године, чија је фасада засијала новим сјајем, силази до ресторана – пивнице “Четир’коња дебела”, испред које су на шеталишту постављене четири фијале, једини сачувани делови Великог гвозденог моста, чувене “Ајфелове ћуприје”, подигнутог 1904, а демонтираног 1969. године. 

Индустријско наслеђе на левој обали Бегеја доноси даље уз шеталиште погоне некадашње варионе зрењанинске пиваре, претворене у Музеј пива, испред чијег улаза је уређено и пристаниште за мања туристичка пловила. Ту је и занимљив путоказ, с водним растојањима до најближих дестинација до којих се може допловити Бегејом, Тисом и Дунавом. Стаза уз Бегеј затим се наставља уз погоне некадашње фабрике чарапа, све до дела реке регулисаног новим током 1969. године, где се управо изграђени део шеталишта, оплемењен садницама, успиње ка Улици царице Милице и мосту у Змај-Јовиној улици.

Недавно предложеним изменама и допунама плана генералне регулације града Зрењанина за ту локацију, на месту фабрике чарапа предвиђена је изградња стамбеног блока вишепородичног становања, са строгим условима градње према обали Бегеја, прописаним од стране Завода за заштиту споменика културе града Зрењанина. 

Све наведено, као и више других пројеката и замисли, иде у прилог чињеницама да се Зрењанин, полако али сигурно, враћа на своју реку и планира различите садржаје уз њене обале, а изградња нових и обнова постојећих шеталишта сигурно је међу приоритетима у тим активностима. 

Извор: Град Зрењанин