ЗРЕЊАНИН: У ТОКУ ЗАМЕНА СВИХ СВЕТИЉКИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА ЖИВИНИМ СИЈАЛИЦАМА – СЕОСКЕ И ГРАДСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ СВЕТЛУ, УЗ УШТЕДУ ЕНЕРГИЈЕ ДО 70 ОДСТО

У току је реализација веома значајне инвестиције за град Зрењанин и сва насељена места на његовој територији, вредне 380 милиона динара – реконструкција комплетне јавне расвете и замена око 9.000 светиљки са живиним сијалицама натријумовим. Осим неспорног и приметног побољшања расвете у свим улицама и деловима града где је посао већ завршен, оствариће се и уштеде у потрошњи електричне енергије и до 70 одсто, из трафо станица биће у нове командне ормаре измештени и уређаји за управљање расветом, нове светиљке ће се лакше мењати и одржавати, и у случају кварова интервенције ће бити брже и ефикасније. 

Велики део посла већ је завршен и нову расвету добила је већина насељених места. Преостало је да се замена светиљки обави још у једном делу Арадца, Елемиру, Меленцима и Клеку. У градским месним заједницама, радови су завршени на територији Мужље, МЗ “Зелено поље”, МЗ “Шумица”, делом у “Граднулици”, МЗ “Доситеј Обрадовић”, МЗ “Болница-Берберско”, МЗ “Жарко Зрењанин” и МЗ “Никола Тесла”, а почели су и у обе месне заједнице на Багљашу. Монтери су данас, са две екипе, обављали замену светиљки на територији МЗ “Жарко Зрењанин” и на Багљашу.

По речима Елвире Рошивал Ханђа, одговорног инжењера за јавно осветљење и објекте у Јавном предузећу за урбанизам Зрењанин, овај пројекат вишеструко је значајан за град и подразумева не само физичку замену свих дотрајалих сијалица и светиљки, већ квалитативно побољшање система управљања јавном расветом, усклађивање са законском регулативом у овој области, уштеде у потрошњи и поједностављено одржавање и интервенисање у случају кварова.
– Све живине сијалице снаге од 125 вати, па до 400 вати, замењују се натријумовим снаге 70 до 150 вати, а старих, превазиђених светиљки, више неће бити нигде у граду и у насељеним местима, јер се нове сијалице уграђују заједно са светиљкама. Посебно је значајно што се уређаји за управљање јавном расветом измештају из трафо станица и уграђују у више од 350 нових командних ормара. Тиме ће се омогућити измене у регулацији расвете током ноћних сати и постићи додатне уштеде. Када завршимо овај пројекат, у односу на досадашње стање биће остварене уштеде између 60 и 70 одсто – наводи Елвира Рошивал Ханђа. 

Она додаје да је до сада свега 89 командних уређаја за јавну расвету било измештено из трафо станица, од око 500, колико их је на територији града. То је, по њеним речима, условљавало и успоравало сваку интервенцију, јер су трафо станице у надлежности Електродистрибуције, па је Јавно предузеће за урбанизам, преко предузећа задуженог за одржавање јавне расвете, морало да њој подноси захтев за интервенцију и чека да Електродистрибуција одреагује у складу са својим приоритетима. Сада се та процедура поједностављује, и грађани могу очекивати знатно брже интервенције у случају квара. 

Рошивал Ханђа указује и на још један проблем, који ће се поступно решавати, а похваљује и извођаче радова.
– Замена светиљки врши се по принципу “један на један”, дакле, тамо где је на стубу јавне расвете била светиљка са живином сијалицом, поставља се натријумова. Када посматрамо неку просечну улицу, углавном је расвета монтирана на сваком или на сваком другом стубу. Дешава се, међутим, у појединим улицама, да на три стуба буде само једна сијалица. Када завршимо замену по наведеном принципу, планирамо да урадимо и допуну сијаличних места, како ниједна улица у граду или селу не би била у неравноправном положају у односу на већину других. Радове изводи предузеће које је добило посао на основу тендера, “Електро Енерџи” из Београда, а ангажовало је и локалног кооперанта, фирму “Електролумен”, и изузетно смо задовољни досадашњом сарадњом и квалитетом изведених радова – закључује Елвира Рошивал Ханђа. 

Извор: Град Зрењанин