ЗВОНО ТЕ ЗОВЕ – РЕЦИКЛИРАЈ СТАКЛО!

Град Сомбор је захваљујући регионалном пројекту „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ добио могућност да повећа степен заштите своје животне средине, тако што ће стаклену амбалажу одвајати за рециклажу.

Стаклени отпад чини око 4% целокупног амбалажног отпада у региону, а уз то стакло представља материјал који се 100% може рециклирати с могућим бесконачним бројем кругова рециклирања. Рециклирањем једне тоне стакла штеди се око 40% енергије и 50% воде потребне за производњу нове стаклене амбалаже, док се загађење ваздуха смањује за око 20%.

Циљ пројекта је да се повећа количина прикупљеног стакла за 20%.

Поступак је једноставан, а потребно је само да домаћинства и угоститељски објекти одвоје стаклену амбалажу (тегле, флаше) од осталог комуналног отпада и да је одложе у нове звонасте контејнере, који су постављени у улицама како у граду, тако и у насељеним местима.

#zvonotezove @naled @giz @sekopak @JelenPivo

Извор: Град Сомбор