БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ У ПАНЧЕВУ

Концепт Бијенала уметности осмислио је Драган Јеленковић, редовни професор Архитектонског факултета у Београду. Селектор програма је Андреј Мирчев, један од чланова научне мреже Action Art Beiond the Iron Curtain посвећене студирању перформанса и акционих уметности у бившим социјалистичким землјама Источне Европе.

У фокусу овогодишњег Бијенала уметности биће уметнички перформанс, значај колекција приватних галерија и колекционара, као и теориско-дискурзивни део који ће се бавити темом доктората у савременој уметности.

Бијенале уметности је током више деценија свога постојања успешно успостављао јасну артикулацију између савремених уметничких тенденција, публике и стручне јавности. Национални, али и међународни значај ове манифестације, која представља сусрет са савременим изразом, квалитетно је документован и архивски обрађен, доступан је истраживачима и чини значајан део научне грађе савремене уметности у последње три деценије.

Један од феномена савремене уметности свакако представља уметнички перформанс, израз који је постао изузетно значајан последњих година захваљујући многим актерима на међународној сцени, посебно уметницима који су деловали ’70-их и ’80-их година прошлог века. Перформанс се спорадично и скромно појављивао и у програмима Галерије савремене уметности. Перформанс као израз кратког временског трајања, скромне, нематеријалне подлоге врло је тешко подробно документовати и одредити еквивалентне његове економске норме. Растуће тржиште уметничким делима једноставније одређује вредност слика, скулптура, цртежа или фотографија.

Велики значај и активни удео у формирању тржишта уметничким делима имају приватне галерије и посвећени колекционари. Стање ствари можемо донекле аналитички сагледати појавом приватних галерија и вредних колекција у рукама приватних колекционара. Намера је да се у оквиру Бијенала уметности апострофирају значајни чиниоци који дефинишу и одређују економске, теоријске и естетске вредности савремених уметничких дела из приватних галерија које имају високе стандарде, богате и промишљене колекције.

Извор : РТВ