BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE, GOVORA MRŽNJE NA INTERNETU I TOKSIČNIH NARATIVA U MULTIKULTURNIM REGIONIMA SRBIJE

Prijava za trening za trenere – Borba protiv diskriminacije, govora mržnje na internetu i toksičnih narativa u multikulturnim regionima Srbije

OCD Monitor iz Novog Pazara, uz finansijsku donaciju zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope, realizuje projekat pod nazivom „Borba protiv diskriminacije, govora mržnje na internetu i toksičnih narativa u multikulturnim regionima Srbije “.

Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta mladih i unapređenje dijaloga i aktivnosti za jačanje otpornosti zajednica na diskriminaciju i govor mržnje, kroz stvaranje mreže trenera u oblasti promovisanja i podsticanja borbe protiv diskriminacije i govora mržnje na Internetu po osnovu etničke, nacionalne, verske ili rasne pripadnosti. Poseban naglasak je na izgradnji poverenja među mladima u multikulturalnom okruženju.

Šta program podrazumeva?

– Učešće na jednodnevnom interaktivnom treningu za trenere iz oblasti promovisanja i podsticanja borbe protiv diskriminacije i govora mržnje na internetu a po osnovu etničke, nacionalne, verske ili rasne pripadnosti u tri različita multietnička i multi-konfesionalna regiona Srbije;

– Realizacija vršnjačke edukacije u sklopu koje će svaki polaznik realizovati po jednu radionicu za najmanje 10 polaznika;

– Učešće u istraživanju koje se sprovodi u sklopu projekta, a po pitanju percepcije mladih u vezi diskriminacije i govora mržnje na internetu.

Šta su obaveze polaznika?

– Prisustvo jednodnevnom interaktivnom online treningu za trenere;

– Organizovanje i realizovanje vršnjačke edukacije – radionice u saradnji sa lokalnim koordinatorom u drugoj polovini avgusta. U slučaju da se radionice organizuju online putem OCD MONITOR će obezbediti tehničku podršku;

– Pomoć projektnom timu u realizaciji istraživanja putem anonimnih anketnih upitnika.

Tačan datum i vreme održavanja treninga biće objavljeno po selekciji polaznika, a najkasnije tri dana pre održavanja treninga.

Trening je namenjen svim zainteresovanim mladim ljudima (osnovcima i srednjoškolcima, studentima osnovnih i master studija, predstavnicima lokalnih kancelarija za mlade, aktivnim članovima organizacija civilnog društva (OCD) i omladini političkih partija ispod 25 godina starosti) sa prostora severne Srbije.

Rok za prijavu je 10.08.2020. godine.

Za prijavljivanje je potrebno popuniti formular za prijave – https://docs.google.com/forms/d/1Sj8sXhMW3i3edA5oZ2-gc-LeEdvX1hg7ARYr-bAVnz0/edit?chromeless=1

Za dodatne informacije o projektu pisati na branislava.aradjan@gmail.com.