„ČOKOLADA SA POLIFENOLIMA“

U Plavoj sali Tehnološkog fakulteta, 19. aprila 2023. održana je radionica „Čokolada sa polifenolima“, u okviru projekta „Stvaranje novih funkcionalnih prehrambenih proizvoda, transferom znanja između naučno- istraživačkih organizacija i malih proizvođača hrane“.

Projekat je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.

Dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad i rukovodilac ovog projekta, prof. dr Biljana Pajin, istakla je značaj prezentovane studije, koja je istraživala navike u ishrani adolescenata.

Video sa ove radionice pogledajte u nastavku: