ЦРВЕНИ КРСТ КОВИН У ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ 2022

Црвени крст Ковин је у склопу Дечје недеље реализовао многобројне активности намењене управо онима због којих манифестација и постоји. Ове године, од 3. до 9. октобра укупно је реализовано 22 активности. Циљ свих активности је био скретање пажње јавности на децу и младе, на њихова права и потребе.
У понедељак, 3.октобра, били смо домаћини тридесетпеторо првака из ОШ „Десанка Максимовић“ из Ковина. Уз приказ приче о Једној идеји прилагођеној њиховом узрасту, деца су упозната са историјатом Црвеног крста. Урађене су 2 радионице из програма „Весела болница“, једна од њих је било прављење мачке од папира оригами техником. На поклон су сви ученици, као и 2 учитељице, добили медењаке Црвеног крста Ковин. Волонтери су, након реализације активности, заједно са првацима ишли на биоскопску пројекцију цртаног филма у Центру за културу Ковин.
Предавање на тему Превенеција болести зависности (алкохолизам, наркоманија и никотинизам) реализовано је 04. октобра са два одељења осмог разреда ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин. Предавању је присуствовало 17 ученика и сви су активно учествовали.
У продуженом боравку у ОШ “Ђура Јакшић“ у Ковину, са 18 ученика првог и другог разреда је реализована радионица „Миша и Маша“ из програма Превенција трговине људима. Са ученицима V2 су урађене радионице упознавања са Црвеним крстом, а затим информативна радионица из програма Превенција трговине људима.
У среду, 5. октобра, вoлoнтeри Црвeнoг крстa Кoвин су oргaнизoвaли низ рaдиoницa и aктивнoсти у два објекта Прeдшкoлске устaнoве Ковин. Нa нaчин пригoдaн зa њихoв узрaст, најмлађима су прeдстaвљeни следећи прoгрaми: Првa Пoмoћ, Реалистични приказ повреда, обољења и стања, Прoмoциja хумaних врeднoсти,Прeвeнциja тргoвинe људимa. Деца су имaла прилику дa учeствуjу у крeaтивним рaдиoницaмa и рaдe сa мaтeриjaлимa чиjи су сaдржajи такође крeирaни зa њихoв узрaст. У једном објекту кроз радионице је обухваћено 96 предшколаца и деце из старијих мешовитих група, а у другом 54.
У ОШ „Бора Радић“ у Баваништу ученицима седмог разреда представљен је рад са младима из програма Црвеног крста Ковин, а затим је урађена информативна радионица Превенције трговине људима. Након „Приче о једној идеји“, са ученицима шестог разреда одржана је мотивациона радионица у оквиру програма Превенција трговине људима.
Четвртак, 6. октобар, био је резервисан за међугенерацијску сарадњу – у просторијама Црвеног крста Ковин организован је скуп бака и ученика трећег разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин. Ђаци су тога дана у својој школи имали маскенбал, па су са маскама дошли на дружење како би бакама показали креације и позвали су их да дођу код њих у школу на креативну радионицу под називом „Породична радионица, сви за једног један за све“. Поред дружења, играња друштвених игара и послужења за све присутне, баке су ученицима показале како да од вунице направе наруквице, које су понели као успомену. Као мали знак пажње, сви су добили медењаке Црвеног крста Ковин.

Извор: Општина Ковин