ДОДЕЛА УГОВОРА О ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА

Уговори о помоћи за економско оснаживање избеглица на територији града Панчева кроз доходовне активности додељени су у Градској управи града Панчева. Помоћ се састоји од набавке и испоруке кориснику помоћи појединих средстава за рад намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности.

Том приликом Миленко Чучковић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје рада, запошљавање и социјалне политике је изјавио:

– На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности граду Панчеву уплаћена су средства у износу од 1.800,000 динара. Учешће града Панчева по овом Уговору је 200.000,00 динара, што чини укупну вреденост пројекта 2.000.000,00 динара. Максималан износ срeдстава по кориснику износи 200.000,00 динара. Средства су неповратна, а обавеза корисника је да у наредне две године наменски користи средства/добра добијена као помоћ. По спроведеном јавном позиву одабрано је 10 корисника за које је додела помоћи у виду алата, добара и пољопривредних машина у току.

Град Панчево је у складу са Локалним акционом планом за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и даље заинтересован да пружа помоћ овој популацији кроз разне видове стамбеног збрињавања (додела станова, откуп сеоског домаћинства, додела грађевинског материјала и додела монтажних кућа). До сада Град Панчево је породицама избеглих и интерно расељених лица доделило 300 пакета грађевинског материјала, откупио 30 сеоских кућа и доделио 25 монтажних кућа. Изграђено је 194 стана, а предстоји отврање градилишта за још 76 станова, а за још 39 корисника биће расписан јавни позив за куповину станова на тржишту. Такође ће се наставити и пружање помоћи кроз доходовне активности. По закљученим Уговорима са Kомесаријатом за избеглице и миграције предстоји расписивање јавних позива за доделу 4 сеоске куће за интерно расељена лица и 15 сеоских кућа за избегла лица.

Извор: Град Панчево