ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ОДОБРИЛА ПРОГРАМ ЗА ДУНАВСКИ РЕГИОН 2021-27

Европска комисија је 29. новембра 2022. године званично усвојила нови програм транснационалне сарадње за Дунавски регион за период 2021-2027. Програм Дунавског региона укључује 9 земаља ЕУ (Аустрија, 2 немачке регије: Баден-Виртемберг и Бајерн, Чешка, Словачка, Словенија, Хрватска, Мађарска, Румунија и Бугарска) и 5 земаља које нису чланице ЕУ (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија, Србија и Украјина). По броју земаља и региона који сарађују, ово је један од највећих Интеррег програма у овом програмском периоду.

Буџет новог Програма за Дунавски регион Интеррег износи 266 милиона евра, и има за циљ да подржи развој и имплементацију пројеката сарадње који доприносе развоју иновативног, одрживог и социјалног Дунавског региона, као и да унапреде регионално управљање за суочавање са заједничким изазовима.

Укупан буџет програма износи нешто више од 268 милиона евра, и финансира се из Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) – 165,424,228.00 евра, ИПА средстава у износу од 30,000,000.00 евра као и НДИЦИ фонда (државе суседи ЕУ) у износу од 19,623,629.00 евра. Остатак средстава долази из земаља учесница.

Новоодобрени програм је део Европске територијалне сарадње (ЕТЦ) познате и као Интеррег, која је важан део кохезионе политике ЕУ од 1990. године. Намера је да земље ЕУ заједнички креирају пројекте који ће им помоћи у решавању заједничких територијалних, друштвених и економских проблема. Према Програмском документу програма за Дунавски регион, „стварање боље институционалне платформе и окружења транснационалне сарадње за територијалну, економску и социјалну интеграцију“ је такође главна мисија Програма за Дунавски регион.

Главни фокус новог програма треба да буде на тематским областима, којима се може ефикасно бавити транснационалним пројектима (нпр. депопулација, миграције, економске неједнакости, енергетска зависност, климатске промене). „Цео дунавски простор пати од свог веома фрагментираног политичког и административног карактера, који је додатно компликован екстремном економском разноликошћу његових земаља и региона. Европске мере за јачу кохезију заједно са политиком приступања и суседства стварају нову, јединствену историјску ситуацију за бољу интеграцију дунавског простора“, наводи се у Програмском документу. Стога сви апликанти за подршку из овог Програма морају укључити у пројектне партнере из најмање три земље. Под институције које могу да се пријаве за учешће у пројектима спадају националне, регионалне или локалне институције, универзитети, истраживачки институти, приватне компаније, али и невладине организације.

Историја сарадње у Дунавском региону започела је 1997. године када је креиран први транснационални програм ЦАДСЕС, чији је наследник Програм сарадње за Југоисточну Европу. Током претходног програмског периода 2014-2020, Дунавски транснационални програм, подржао је 143 пројекта у вредности од 275 милиона евра. У поређењу са претходним програмским периодима, Програм за Дунавски регион доноси неколико важних промена. Он спаја инструменте ЕРДФ, ИПА и НДИЦИ из програмског периода 2014-2020 у један, омогућавајући већу флексибилност и поједностављење. Што се тиче износа подршке, пројекти могу да добију максималну стопу суфинансирања од 80% за своје активности. Још једна новина је да кандидати из земаља које нису чланице ЕУ, а које учествују у Програму, могу да преузму улогу Водећих партнера, а не само да учествују у пројектним партнерствима.
Одобрену верзију програмског документа можете преузети овде.