ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ И ФОНД „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ О ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Директор „Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александар Симурдић угостио је делегацију Француског института у Србији коју је предводио директор Француског института Станислас Пјере.
Директор Пјере истакао је важност прекограничне сарадње коју Република Србија кроз различите програме и пројекте остварује са Мађарском, Хрватском и Румунијом као чланицама ЕУ, што представља битан аспект у напретку европских интеграција наше земље. На састанку је такође посебно наглашен дугорочни потенцијал Новог Сада као Европске престонице културе за 2022. годину, у реализацији многобројних пројеката и догађаја у области културе који ће у предстојећим месецима и годинама оставити значајног трага у овој области. Представљена су 2 значајна пројекта које ће Француски институт и Амбасада Француске у Србији у сарадњи са Фондом реализовати у наредном периоду. Први пројекат „Студирање у Француској – посао у Србији“ има за циљ да мотивише студенте Пољопривредног факултета у Новом Саду за усавршавање у Француској кроз мастер програме, које би стипендирала Влада Француске, обезбеђујући им одређена запослења у одговарајућим компанијама у Србији, након њиховог повратка.
Други пројекат, под називом “Еко-општина“ има за циљ подстицање одрживог урбаног развоја општина у Србији кроз различите категорије: управљање отпадом и водама, повезивање градова и општина и енергетска ефикасност. Учествујући у овом пројекту, градови и општине из Србије оствариће могућност да представе своје пројекте у оквиру горенаведених категорија и остваре могућност за унапређење својих средина кроз различите видове подршке Владе Француске.
Током састанка директор Фонда представио је тренутне активности Фонда са посебним фокусом на подршку јединицама локалних самоуправа, а које за циљ имају плански допринос бољем коришћењу локалних капацитета за апсорпцију средстава путем екстерних извора финансирања. Системски приступ локалу укључује најзначајнији пројекат Фонда у претходном периоду- мапирање стања и потенцијала градова и општина на територији АП Војводине, планско јачање административних и инстутуционалних капацитета у циљу ефикасније управе у служби грађана, као и припрему и имплементацију пројеката финансираних из екстерних извора финансирања, као њеног интегралног програмског дела. Препознат је и велики напредак у развоју ИТ сектора и академске заједнице, са фокусом на Нови Сад као универзитетског и научно-технолошког центра региона.
Горепоменуте теме су препознате као тачке заједничке будуће сарадње, што ће Фонду обезбедити значајну подршку у спровођењу планираних циљева, а када је реч о поспешивању локалног и регионалног развоја АП Војводине.