ГРАД КИКИНДА И ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ УРЕЂУЈУ АТАРСКЕ ПУТЕВЕ

Уз подршку Града Кикинде, у нашем атару спроводи се иницијатива пољопривредника који сами уређују атарске путеве, а све како би им приступ парцелама био знатно бољи. Највећи проблем са којим су се суочавали свакако су узурпирани пољски путеви, који су преорани или сужени, тако да би уређење требало да олакша кретање механизације по атару. Иницијативу је поздравио и Љубан Средић, члан Градског већа задужен за пољопривреду и месне заједнице.
“Град Кикинда је подржао иницијативу пољопривредних произвођача у вези са уређењем атарских путева и то би требало радити сваке године, с пролећа и јесени, како би путеви били у функцији, а ратари имали бољи приступ парцелама. Ми ћемо обезбедити нафту за свих 10 катастарских општина, док ће пољопривредници уредђивати атарске путеве“, истакао је Љубан Средић, члан Градског већа задужен за пољопривреду и месне заједнице.

Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој свим власницима односно корисницима пољопривредног земљишта на територији града Кикинде издало је обавешење у којем се наводи да је забрањено преоравати, сужавати, прекопавати, засипати пољске путеве, односно поорати и оштетити пољски пут приликом обраде пољопривредног земљишта:

“То је регулисано са две градске одлуке. Једна се тиче уређења некатегорисаних путева где је управљач атарским путевима Јавно предузеће, док се друга одлука односни за заштиту пољопривредних имања. На основу тих одлука и самих забрана које су наведене, треба их се и придржавати“, додала је Мирослава Наранчић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине, пољопрвреду и рурални развој

Извор: Град Кикинда