ГРАД ВРШАЦ И СКГО ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Вршац је један од десет градовау Србији, који је добио свеобухватни пакет подршке СКГО за израду и унапређење стратешких, финансијских и институционалних механизама за спровођење мера инклузије Рома и Ромкиња.

Споразум о сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО), по питању реализације програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, у име града Вршца потписала је градоначелница Вршца Драгана Митровић.

– Споразум са СКГО веома значајан, јер је Вршац мултиетничка средина.СКГО ће нам пружити техничку помоћ у доношењу одређених докумената и планова и формирању мобилног тима за политику инклузије, а донираће нам возило и рачунар за његове потребе, рекла је градоначелница Драгана Митровић и додала да је то нови приступ у решавању проблема Рома.

Циљ Програма је подршка процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођењу приоритетних стратешких мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.

Осим са Вршцем, споразуме о сарадњи, СКГО је потписала са још девет градова и општина у Републици Србији.

Извор: Град Вршац