“ГРАДОВИ ПРОТИВ ДРОГЕ – ПРУЖИ РУКУ ПОДРШКЕ”

Поводом обележавања новембра – месеца борбе против болести зависности, Удружење Излазак у сарадњи са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије и седам јединица локалне самоуправе (Лозница, Шабац, Сремска Митровица, Бор, Мајндапек, Бачка Паланка и Нови Пазар) започиње капмању под називом “Градови против дроге – Пружи руку подршке”. На нивоу општине Бачка Паланка се акцији придужује Удружење “Нада”.

На овај начин желимо да скренемо пажњу јавности да је проблем зависности изузетно сложен психосоцијални проблем који се не може решавати само унутар једне професије/струке, већ искључиво ефикасном међусекторском сарадњом различитих тела и организација које понаособ имају специфичну компетентност и одговорност.

Оно што је неопходно јесте пуна друштвена и јавна свест о болестима зависности, како би могло доћи до одговарајућих помака и утицати на зауставављање, затим и на смањивање стопа оболевања становништва од болести зависности у одређеној средини. Знамо да је појединац одговоран за своје поступке, али ми као друштво смо одговорни да појединцу пружимо подршку како би направио максимум од свог животног потенцијала.

Већ дужи низ година постоји веома добра и продуктивна сарадња на релацији Удружења Излазак и Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије, која је свакако једна од најактивнијих у Србији, са којом је до сада, спроведен значајан број активности.

У склопу пројекта ,,Бирам Опоравак¢¢ Удружење Излазак и Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије су организовали бројне сасатанке широм Србије на којима је присуствовало преко 250 представника из 77 општина. Акценат је пре свега стављен на руралне средине где је уочен велики број недостатака као што су финанасије, људски ресурси, стручних обука и едукација, неефикасне превенције, незаинтересованости родитеља, неадекативних законских оквира. Поред свега наведеног уочена је неинформисаност како самих зависника о могућностима третмана тако и професионалаца који се у свом раду срећу са особама у проблему зависности и њиховим породицама. Сви поменути проблеми, а посебно недостатак јасне комуникације међу актерима води у континуирани тренд раста зависничке популације са нагласком на младе.

На основу прикупљених података и процене потреба препознали смо улогу и значај локалне заједнице у решавању овог проблема. Оформили смо Мултидисциплинарне тимове на локалним нивоима који се састоје од представника државних институција, локалних самоуправа, установа и организација цивилног друштва који се директно или индиректно баве болестима зависности, односно смањењем понуде и потражње.

Циљ нам је да сваки мањи град, има пре свега добру међусекторску сарадњу на локалном нивоу, да се развију капацитети сервиса како би људи који би желели да уђу у процес опоравка имали тачно дефинисане могућности и знали коме се тачно обратити за помоћ.

Нажалост, готово да не постоји средина у Србији у којој нема употребе дрога и надамо се да ћемо овом кампањом успети да мотивишемо и ујединимо све актере који се директно или индиректно баве проблемом болести зависности, да овај проблем не посматрају из угла појединца већ да заједно делујемо као протективни фактор у сусрету са истим.

Извор: Општина Бачка Паланка