IZLOŽBA “SLOVAČKO-SRPSKO PRIJATELJSTVO” OTVORENA JE U ZAVODU ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA / V ÚSTAVE PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV OTVORILI VÝSTAVU SLOVENSKO-SRBSKÉ PRIATEĽSTVO Za vojvodjanske piše Danica Vŕbová

U petak, 27. septembra, u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, otvorena je izložba pod nazivom “Slovačko-srpsko prijateljstvo”. Izložba, koju zajedničkim snagama organizuju Udruženje “Naiva art kult” i ZKVS, obuhvata dela istaknutih kovačičkih naivnih umetnika: Zuzane Halupove, Jana Husarika i Martina Jonaša, ali i znamenitih slikara srpske naive: Desanke Petrov-Morar, Dobroslava Milojevića i Marka Stevanovića. Početak izložbe oplemenila je pesmom mlada selenačka pevačica Ana Beređiova. Posle muzičkog pasaža, prisutne je u ime Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka pozdravila njegova direktorka, Ana Hrćanova-Leksovac, nakon koje je predsednik Udruženja “Naiva art kult” iz Kovačice, Boško Nedeljkov, govorio o nastanku ovog projekta i bolje približio srpski deo izložbe, govorivši o biografijama i delima srpskih umetnika. O slovačkom delu izložbe govorila je Jarmila Ćendićova, istoričarka umetnosti, objasnivši dela slovačkih umetnika, a kasnije i otvorivši izložbu. Izložba slika slovačke i srpske naive, koju je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, biće dostupna javnosti do 4. oktobra.

V ÚSTAVE PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV OTVORILI VÝSTAVU SLOVENSKO-SRBSKÉ PRIATEĽSTVO

Výstavu insitných obrazov pod názvom Slovensko-srbské priateľstvo otvorili v piatok 27. septembra v galérii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výstavou, ktorú spoločne poriadajú Združenie Naiva art kult a ÚKVS zahrnutá je tvorba popredných kovačických insitných maliarov: Zuzany Chalupovej, Jána Husárika a Martina Jonáša, ale aj významných maliarov srbskej insity: Desanky Petrov-Morar, Dobroslava Milojevića a Marka Stevanovića. Úvod výstavy piesňou spríjemnila mladá selenčská speváčka Anna Berédiová. Po hudobnom bode obecenstvo v mene ÚKVS privítala jeho riaditeľka Anna Chrťanová-Leskovac, ktorá dala slovo Boškovi Nedeljkovovi, predsedovi združenia Naiva art kult z Kovačice. On sa zmienil o vzniku tohto projektu a podrobnejšie priblížil srbskú časť výstavy, teda hovoril o životopise srbských umelcov a ich dielach. O slovenskej časti vernisáži hovorila kunsthistorička Jarmila Ćendićová a sprítomnila výtvarné práce našich troch maliarov a výstavu otvorila. Výstava bude dostupná verejnosti do 4. októbra, a jej realizáciu finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami.