KANAL ŠTITI TROTOAR I DVORIŠTA

Ovih dana završeno je uređenje dela kanalske mreže u Školskoj ulici, a prema rečima Miroslava Petrovića direktora Javnog komunalnog preduzeća „Putevi opštine Pećinci“ radove izvodi Srem put u koordonaciji sa Putevima Srbije i pećinačkom lokalnom samoupravom.

„S obzirom da se rekonstrukcija državnog puta A 128 Popinci – Pećinci privodi kraju, zajedno sa Putevima Srbije dogovorili smo i uređenje putnog pojasa. Trenutno je očišćen upijajući kanal sa desne strane Školske ulice, koji će u značajnoj meri, u slučaju većih padavina, sprečiti slivanje atmosferskih voda sa kolovoza na trotoar, kao i slivanje u dvorišta stanovnika te ulice. Kanal je očišćen i iznivelisan, a na građanima je da redovno održavaju prohodnost ćuprija ispred svojih domova, kako ne bi došlo do zagušenja“ – rekao je Petrović i dodao da će se radovi na daljem uređenju putnog pojasa uz državni put Popinci – Pećinci odvijati u skladu sa vremenskim uslovima.

Izvor: Opština Pećinci