КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОЈЕКТА „ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ БИЉНИХ ВРСТА“

Пројекат под називом „Заштита природе од инвазивних биљних врста”, који се реализује у оквиру Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, биће званично отворен на конференцији која се одржава 23. марта 2018. године, са почетком у 12.00 часова, на Факултету за хортикултуру и рурални развој Универзитета Џон фон Нојман (Neumann János Egyetem), у Кечкемету, у Мађарској.
Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнер из Мађарске Универзитет Џон фон Нојман (Neumann János Egyetem).
Пројекат, чији укупни буџет износи 284.491,00 евра, а допринос ЕУ (ИПА) фонда је 85 % или максимално 241.817,34 ева, почео је са реализацијом 31. јануарa 2018. и трајаће 20 месеци, до 29. септембра 2019. године.
Главни циљ пројекта је смањење ризика по животну средину и спречавање негативних ефеката климатских промена у заштићеним подручјима у пограничном региону Мађарске и Србије спровођењем заједничких акција у праћењу и мапирању инвазивних биљних врста и сузбијању амброзије.
Пројектне активности треба да допринесу спречавању ширења инвазивних врста, обезбеђењу бољег еколошког статуса заштићених подручја и бољих услова за живот становништва и економију.
Пројектна подручја обухватиће четири заштићена подручја у пограничном региону – специјалне резервате природе: Селевењске пустаре и Лудашко језеро, предео изузетних одлика Суботичка пешчара и парк природе Палић на територији града Суботице и општине Кањижа у Србији и Национални парк Кишкуншаг код Кечкемета у Мађарској.
Очекивани резултати пројекта огледаће се кроз успостављен систем мониторинга инвазивних биљних врста, утврђивање банке семена инвазивних врста у земљишту, праћења концентрације полена инвазивних биљних врста и његове интеракције са загађењем ваздуха, сузбијену амброзију у пограничном региону на укупно 270 хектара, те подизање свести у овој области и успостављање ЕКО мреже знања и искустава.