КОРОНАВИРУС: ПОСЛЕДИЦЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

Европска комисија објавила је упутства за кориснике програма поводом свих измена на пројектима условљених коронавирусом.

Уколико је ширење коронавируса COVID-19 омело спровођење пројекта или уговорних обавеза, први корак за све кориснике програма је да обавесте Извршну агенцију (ЕАCЕА) тако што ће послати имејл одговорној особи на пројекту са којом су обично у контакту или поруку на званични контакт акције и детаљно описати проблем и његов утицај на имплементацију пројекта.

У сваком случају, примењиваће се следеће мере флексибилности:

1) Одобравање трошкова текућих активности:

У случајевима где су појединци спречени да учествују на програмима, састанцима или догађајима – на пример због недавног контакта са неким ко је заражен вирусом или  боравка у подручју за које се сматра да је изложено високом ризику – ЕАCЕА може сматрати подобним* трошкове путовања или смештаја који се не могу отказати и који се не рефундирају из других извора, под условом да корисници програма поднесу одговарајућа пратећа документа (пре свега доказ да су затражили повраћај новца и да су одбијени).

2) Уколико COVID-19 спречава спровођење активности:

Ако је извршење уговорних обавеза спречено због COVID-19 – на пример због недоступности кључног особља, немогућности обављања посла у зони погођеној вирусом или било ког другог случаја који се може сматрати вишом силом – ЕАCЕА може да прихвати замену активности или одложено извршење. Потребно је да корисник програма поднесе оправдан захтев за измену уговора, укључујући продужење периода његове имплементације/ извршења.

Документација:

Корисници програма треба да прикупе и сачувају сву релевантну документацију која може бити потребна у каснијој фази да би се доказала/ оправдала свака донесена одлука која се тицала спровођења пројекта – нарочито са финансијског становишта.

* под условом да испуњавају опште услове подобности утврђене уговором.

Пратите сајт EACEA како бисте се информисали о свим новим мерама.