КУЛТУРА ПОКРЕЋЕ ЕВРОПУ: КОМИСИЈА УВОДИ НОВУ ШЕМУ МОБИЛНОСТИ ОД 21 МИЛИОН ЕВРА ЗА УМЕТНИКЕ И КУЛТУРНЕ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ

Европска комисија је потписала споразум са Гете институтом за имплементацију нове шеме мобилности за уметнике и културне професионалце вредне 21 милион евра: Култура покреће Европу.

Нова Култура покреће Европу постаће стална акција у оквиру програма Креативна Европа којој је претходио успешан пилот пројекат И-портунус који се одвијао између 2018. и 2022. године. Шема се заснива на препорукама које произилазе из ове пилот фазе.

Нудиће грантове за:

  • уметнике
  • културне оператере
  • организације домаћина

из свих сектора обухваћених програмом КУЛТУРА и из земаља учесница програма Креативна Европа. Уметници у настајању добиће посебну пажњу.

Култура покреће Европу има буџет од 21 милион евра за наредне три године. Ово ће омогућити да 7.000 уметника, стваралаца и културних професионалаца

  • иде у иностранство ради професионалног усавршавања или међународне сарадње
  • копродуцира
  • заједнички ствара
  • представи своје радове новој публици

ПРВИ ПОЗИВИ СЕ ОЧЕКУЈУ НА ЈЕСЕН 2022. ГОДИНЕ.