LISICA NOĆU NE SPAVA

Lisica noću ne spava, ona danju ima vremena za san. Noć je budna, noć je vedra, noć je vesela. Lisica je noću vredna, ona zna gde se nalazi zrelo grmlje kupine. Lisica noću svetom hodi slobodno, jer negde u selu lovac je pronašao svoju ljubav.

Iz jazbine promalja njušku i pušta da joj vlažan večernji vazduh klizi niz nozdrve. Na leđima plovi kroz livadu i gleda u usijane noćne svetiljke. Na leđima u lavandi zadovoljna pozdravlja noćne leptire. Hop, hop preskočiće polje. Hop, hop upašće u izvor. Sa šapama u vodi gledaće uspavane ribe na dnu i Mesec kako se ogleda u ljuspicama njihove krljušti.

Još jedan skok i eto je iza hrasta. Još jedan skok i eto je na njivi. Još jedan skok i stigla je na vrh poslaganih bala sena. Uskočila je u seno, iskočila je iz sena. Dobro osluškuj, miš se negde sakrio. Dobro osluškuj, svici nešto šapuću. Ako pogledaš malo bolje videćeš cvrča kako čuči na seoskom putu.

 

Ilustracija: Irma Mikeš

Trči, trči slobodna si. Trči, trči dok te noć krije. Trči, trči i prati puteljak. Onjuši dobro vazduh, jutro tek što nije. Onjuši dobro vazduh i prati trag do jazbine.

Tu na putu gricnuće koju ribizlu. Skakutaće u krug za tek probuđenom pčelom pred svitanje. Negde su konji ostavili trag u blatu. Miris mokre trave izviruje iz magle. Rosa vlaži sve što joj se nađe pod prstima. U daljini Sunce polako najavljuje svoj dolazak.

Lisica noću ne spava, ona danju ima vremena za san. Noć je budna, noć je vedra, noć je vesela. Lisica je noću vredna, ona zna gde se nalazi zrelo grmlje kupine. Lisica noću svetom hodi slobodno, jer negde u selu lovac je pronašao svoju ljubav.

 

 

Za vojvodjanske.rs : Irma Mikeš