МИРОВИЋ: ЗА НАБАВКУ СОЛАРНИХ ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА ЗА 13 ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У АП ВОЈВОДИНИ 105 МИЛИОНА ДИНАРА

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је данас представницима факултета и високих школа чији је оснивач АП Војводина уговоре укупне вредности 105 милиона динара за набавку опреме и изградњу система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела.

На конкурс Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност пристигло је 19 пријава за пројекте од којих ће 13 бити финансирано у овој години, а за остале факултете средства ће бити обезбеђена у буџетској 2024. години.

„Покренули смо овај процес у коме желимо да савремене и одрживе технологије уведемо у јавни сектор. Први ћемо у Србији поставити ове системе на објекте свих факултета Универзитета у Новом Саду, а верујем у будућности и на друге  објекте јавне намене“, изјавио је Мировић, и истакао да ће увођење ове савремене технологије допринети смањењу трошкова за електричну енергију.

Покрајинска влада преко ресорног секретаријата претходно је са 6,4 милиона динара финансирала израду пројектно-техничке документације за све факултете Универзитета у Новом Саду за изградњу фотонапонских електрана.

Институт за низијско шумарство и животну средину први је, пре годину дана, успоставио систем за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела.

„Ово је стратешки важан посао који је нашој установи омогућио да се трошак за електричну енергију смањи за 62 посто“, изјавио је директор Института др Саша Орловић.

Новац за изградњу фотонапонске електране снаге 50 киловата на крову постојећег објекта добили су Филозофски, Правни и Медицински факултет, Факултет техничких наука, Центар за спорт Факултета спорта и физичког васпитања и Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, затим Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Економски факултет у Суботици и Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици.

Подржани су и пројекти Пољопривредног и Технолошког факултета у Новом Саду за фотонапонске електране, док је Педагошки факултет у Сомбору добио новац за изградњу система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела, а Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици за поликристалне панеле.

Програмом развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини до 2030. године, који је Скупштина АП Војводине усвојила у октобру ове године, између осталог, утврђен је и циљ који се односи на увођење зелених технологија.

Додели уговора у Покрајинској влади присуствовали су покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић и покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић.