НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП “СРБИЈАГАС”: ЗРЕЊАНИН СВРСТАН МЕЂУ ГРАДОВЕ С НАЈВИШЕ УЛАГАЊАУ ГАСИФИКАЦИЈУ У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ – ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОСТИГЛЕ 17 МИЛИОНА ЕВРА

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ на седници одржаној 23. фебруара, усвојио је Редовне финансијске извештаје предузећа за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, Финансијске извештаје – биланс стања и биланс успеха за исти период по делатностима, као и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Србијагас“ у периоду 01.01-31.12.2022, који је урађен након израде финансијских извештаја за прошлу пословну годину, саопштава Служба за односе с јавношћу и маркетинг тог предузећа.

У извештају се, између осталог, наводи да је у 2022. настављена изградња енергетских објеката и прикључних гасовода широм Републике Србије, а највећа улагања извршена су у гасоводе Александровац-Тутин, Београд-Ваљево-Лозница и гасификацију Земуна, Сремске Митровице, Зрењанина и других градова. С тим у вези, речено је да су инвестициона улагања у делатност Оператора дистрибутивног система знатно већа у односу на претходну, 2021. годину.

Извештај ЈП “Србијагас” потврђује информације које је Град Зрењанин у неколико наврата пласирао у јавност, а тичу се вишемилионских улагања и радова на изградњи нове гасне мреже, пре свега на територији сеоских месних заједница. Пројекат гасификације на територији Града Зрењанина достигао је вредност од 17 милиона евра и обухватио је радове у девет насељених места, као и на магистралним трасама гасовода између њих.

Мрежа је изграђена у свим насељеним местима у којима је није било: Книћанину, Ченти, Фаркаждину, Белом Блату, Томашевцу, Орловату, Тарашу, Јанковом Мосту и Перлезу. Међумесна мрежа обухватила је гасоводе Ботош-Томашевац-Орловат-Фаркаждин, у дужини 22,3 км, Елемир-Тараш-Елемир-Јанков Мост од 20,8 км, као и 8 километара дугу викенд зону код Перлеза. У оквиру пројекта изграђено је и десет мерно-регулационих станица, а њим је регулисано и снабдевање гасом индустријске зоне “Југоисток” у Зрењанину.

Инвестиције ЈП “Србијагас” у Град Зрењанин у складу су са значајем и потенцијалима које има наш град, који с околином чини најгушће гасно чвориште у Републици Србији. Траса новог “Балканског тока” је, преко територије Зрењанина, повезана са јединим подземним складиштем гаса у држави, Банатски Двор и великим гасним разводним чвором Елемир. Такође, у плановима развоја гасне мреже Србије на територији Војводине је изградња нових гасовода у правцима исток-запад и север-југ и ти гасоводи укрштају се управо у Зрењанину.

Извор: Град Зрењанин