На конференцији ВРШАЦ НАЈАВА ПРОСЛАВЕ ДАНА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СТЕРИЈА