NAJLOŠIJI KVALITET VAZDUHA U VOJVODINI IMAJU SUBOTICA I SREMSKA MITROVICA

Subotica i Sremska Mitrovica imali su najlošiji kvalitet vazduha u Vojvodini na osnovu rezultata ocenjivanja kvaliteta vazduha u 2016. godini, prenosi portal Danas Online.

Vlada Srbije usvojila je 8. marta ove godine Uredbu kojom je utvrđena lista kategorija kvaliteta vazduha po zonama za navedenu godinu, gde Subotica spada u treću kategoriju kvaliteta vazduha, prenosi Magločistač.

Prema Zakonu o zaštiti vazduha, treća, odnosno najniža kategorija predstavlja prekomerno zagađen vazduh gde su prekoračene tolerantne vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija.

Prema uredbi, pored Subotice i Sremske Mitrovice, u treću kategoriju spadaju još i teritorije gradova Kragujevac i Valjevo, kao i aglomeracije Beograd i Užice. Prema navedenom zakonu pojam „aglomeracija“ označava zonu sa više od 250.000 stanovnika.

Ostale zone i aglomeracije utvrđene pomenutom uredbom spadaju u prvu kategoriju kvaliteta vazduha koja je utvrđena kao čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene granične vrednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju.

Izvor:  Danas Online